2011 - Chronic Inflammation

De macrofaag op hol: geest en lichaam ziek

paarse macrofaagOnbalans in het regelsysteem van macrofagen leidt tot ernstige aandoeningen van zowel de geest, bijvoorbeeld een bipolaire stoornis, als het lichaam, zoals schildklierziekten. De ontrafeling van de werking van het macrofagensysteem (MPS, Mononucleaire Phagocyten Systeem) kan helpen om uiteenlopende ziekten beter aan te pakken. Daarom organiseerde de FMWV op vrijdag 17 juni de Medisch Wetenschappelijke Dag:

Chronic inflammation: new insights and challenges.

Recent werd duidelijk dat ook veel voorkomende ziekten als diabetes, vetzucht en hart- en vaatziekten een belangrijke relatie hebben met het immuunsysteem. Deze nieuwe relatie vormt een interdisciplinaire uitdaging voor wetenschappers: zoek een anti-inflammatoire therapie voor deze ziekten.

Op de MWD in het Leids Universitair Medisch Centrum kon men kiezen uit twee parallelle programma's:
- Medisch en Zorg - thema: Ontstekingsgerelateerde ziekten en hun immunologische basis, met focus op psychische ziekten, hart- en vaatziekten, en stofwisselingsziekten. Nieuwe kennis, nieuwe kansen. Nederlandstalig.
- Scientific Program – theme: Chronic inflammation, Engelstalig met sprekers uit buiten- en binnenland.

Door de integratie van neurowetenschappen, endocrinologie en immunologie werd dit een dag die een biomedisch wetenschapper niet mocht missen!  

Prof. dr. H.A. Drexhage, commissievoorzitter
Prof. dr. J.W. Cohen Tervaert
Prof. dr. L.H.J. Looijenga
Dr. P. Leenen
Mw. dr. M.H.J. Hillegers
Prof. dr. W.A. Nolen
Mw.prof.dr. F.C. van Rossum
Dr. M. Schreuder
Dr. H. Tiemeier
Prof. dr. A.J. van Zonneveld
Mw. dr. E.L.T. van den Akker

Go to top