2011 Nader gebruik data

 'Code for adequately secondary use of data' with special emphasis
on the requirement of a Trusted Third Party (TTP)
COREON session at the WEON 2011

Voorzitter:                Prof. dr. Petra Peeters, Julius Centrum, UMCU, Utrecht

09.15 – 09.30 uur:     'De TTP als panacee (pdf)' -  sheets van de presentatie

Zie ook de tekst op Pseudonimiseren via een Trusted Third Party (TTP)
over de nota "Zorggegevens voor zorgonderzoek. De TTP als panacee?"
Mr. Evert-Ben van Veen, MedLawconsult, Den Haag

09.30 – 09.45 uur:     Werken met gecodeerde data in een biobank, hebben we TTP wel nodig? 

Weefselbank, regelgeving, uitgifte, veiligheid van gegevens, dreamteams cancer, PSI, wanneer is TTP de norm?
Dr. Peter Riegman, Erasmus MC, Rotterdam

09.45 – 10.00 uur:     PALGA en ZorgTTP (pdf)

Sinds 1971:  opslaan van pathologie-uitslagen in het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA),  werkwijze van Trusted Third Party: CBP, koppelingen, versleutelingen, pseudoniemen
Dr. Lucy Overbeek, PALGA, Utrecht

10.00 - 10.15 uur:     Multiple TTP's in the Netherlands

ideal conditions for record linkage or new Tower of Babel? Perspective from the Mondriaan-project (pdf)
Goals of Mondriaan-project:  The Dutch health care landscape as a
‘population laboratory’ • National infrastructure and access point
• Existing and new health care and research data
Dr. Willem de Bruin, Mondriaan Stichting, Utrecht

10.15 – 10.45 uur:     Forum Discussion 

 

De COREON sessie is op vrijdag 10 juni 2011 gehouden van 9.15 – 10.45 uur
Locatie: Holiday Inn IJmuiden Seaport Beach
Organisator: AMC

Thema van de WEON 2011: Gezondheid en Etniciteit

Go to top