BMJ: betere dierproeven nodig én betere rapportage ervan

18 januari 2018

Naar aanleiding van een studie bij bijna 2800 kinderen, die aantoonde dat een vaccin tegen tuberculose niet werkzaam was, namen editors van de BMJ de onderbouwing van de onderzoeksopzet onder de loep. Het beoordelen van de resultaten van dierproeven bleek de bottleneck te zijn geweest. In de BMJ van 11 januari 2018 staat een collage van artikelen over het belang van goed opgezette dierproeven en van systematische reviews.

 

Dit thema van betere dierproeven in de 
keten van wetenschappelijk onderzoek werd uitgebreid
belicht tijdens de FederaDagen van 2016 en 2017.

Deborah Cohen laat in de BMJ zien dat de klinische studie gebaseerd is op selectief gebruik van dierproeven.

Malcolm Macleod, spreker op de FederaDag 2016, is in de BMJ vernietigend over de schaarste aan en kwaliteit dierstudies met het MVA85A-vaccin.

Merel Ritskes-Hoitinga, medeorganisator FederaDag 2017, pleit in de BMJ voor een cultuurverandering. Onderzoekers moeten worden beloond voor het produceren van geldige en reproduceerbare resultaten die relevant zijn voor patiënten, en een goede verantwoording zijn van de dierproeven.

Systematic reviews van dierproeven zijn een noodzakelijk en integraal onderdeel van een goede inzet van dierproeven. Daarom is in 2017 de Federa Award toegekend aan Janneke Horn, de wetenschapper die in 2001 als eerste een systematische review uitvoerde van dierproeven. Ook hier was de aanleiding het mislukken van een klinische studie.

Een gezond onderzoeksklimaat houdt mede in dat we de waarde van wetenschappelijke onderzoeken niet verkwisten. Een systematische en objectieve weergave van resultaten is daarin onontbeerlijk.

Bronnen

We need better animal research, better reported.  Fiona Godlee: www.bmj.com/content/360/bmj.k124

Oxford TB vaccine study calls into question selective use of animal data. Deborah Cohen: www.bmj.com/content/360/bmj.j5845

Learning lessons from MVA85A, a failed booster vaccine for BCG. Malcolm Macleod www.bmj.com/content/360/bmj.k66

Improving the conduct, reporting, and appraisal of animal research. Merel Ritskes-Hoitinga et al. www.bmj.com/content/360/bmj.j4935

FederaDag 2016 www.federa.org/2016-healthy-science-increasing-value-reducing-waste

FederaDag 2017 www.federa.org/2017-too-valuable-waste-experiments-humans-and-animals

FederaAward 2017 www.federa.org/Meer waarde uit dierproeven halen

 

Dierproeven
Go to top