Herziening Gedragscode Gezondheidsonderzoek dringend gewenst

09 juli 2019

Inventarisatie: herziening Code Goed Gedrag dringend gewenst

Een inventarisatie onder zeven stakeholders toont een brede overeenstemming, dat het nuttig en noodzakelijk is om de Code Goed Gedrag (ook bekend als Gedragscode Gezondheidsonderzoek) te actualiseren. COREON nam het initiatief voor deze inventarisatie. Recent zijn de resultaten van de interviews, uitgevoerd door het NIVEL met ondersteuning van COREON, gepubliceerd in het rapport 'Inventarisatie herziening Gedragscode gezondheidsonderzoek'.

Volgens vele respondenten is de herziening dringend. Verder wordt aanbevolen ook de gegevensverwerking bij WMO-onderzoek en onderzoek via nieuwe media (apps op smartphones, sociale media) mee te nemen. De Gedragscode dient zich vooral op onderzoekers te richten en voor hen goed leesbaar te zijn.

De geinterviewde stakeholders waren: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO), Nederlands Vereniging van Medisch Ethische Toetsingscommissies (NVMETC), Patiëntenfederatie Nederland, Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ), Onderzoekers (niet het DB) uit de COmmissie REgelgeving Onderzoek (COREON) en het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde - Research (IOH-R), Ethical, Legal, Social Implications (ELSI).

Hoofdresultaten van de inventarisatie

Nieuwe Code Goed GedragZowel de CCMO, de SGF, de NVMETC als de STZ/NFU gaven aan dat de herziene Gedragscode een duidelijke vertaalslag moet maken van de AVG en UAVG naar het onderzoeksveld. De CCMO voegt daar nog aan toe dat er ook toelichting moet komen over relevante onderwerpen die niet rechtstreeks gedekt worden in de wetgeving. COREON en ELSI geven aan dat ook de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) betrokken moet worden bij de herziening van de Gedragscode. Daarnaast moet het doel van de Gedragscode zijn om patiënten en deelnemers aan onderzoek te beschermen. Wel benadrukt de CCMO dat de Gedragscode het gezondheidsonderzoek moet bevorderen door een duidelijke uitleg en niet moet belemmeren door extra obstakels toe te voegen.

Meer aanbevelingen in: 'Inventarisatie herziening gedragscode gezondheidsonderzoek' Lotte Ramerman, Evert-Ben van Veen, Tjard Schermer. Utrecht: NIVEL, april 2019. ISBN 978-94-6122-557-3. Dit project werd gesubsidieerd door ZonMw.

Download 'Inventarisatie herziening gedragscode gezondheidsonderzoek' (Eindrapportage_Herziening_Gedragscode gezondheidsonderzoek.pdf)

Over het voortraject van deze inventarisatie
Download de presentatie 'ontwikkeling van een nieuwe Code Goed Gedrag' (pdf, juni 2018)

Lees samenvatting Rapport bij NIVEL

 Meer over de Code Goed Gedrag

Nieuws
Gedragscodes
Go to top