Naar meer inspraak van patiënten in wetenschap

02 november 2016

Maatschappelijke FederaPrijs naar de James Lind Alliance.

Patiënten, verzorgers en artsen samen onderzoeksprioriteiten laten vaststellen, dat was in 2004 de opdracht waarmee de James Lind Alliance (JLA) van start ging. Inmiddels heeft de JLA al op meer dan 30 onderzoeksgebieden een top-10 van onderzoeksprioriteiten laten identificeren, en daarmee een grote bijdrage geleverd aan een meer patiëntgerichte focus binnen het medisch onderzoek. De James Lind Alliance geeft daarmee concreet en positief vorm aan een medische wetenschap die meer relevantie heeft voor de maatschappij en voor patiënten. Daarom zal de Federa, Stichting Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen, maatschappelijke FederaPrijs, 2016 uitreiken aan de James Lind Alliance. Dit gebeurt op vrijdag 11 november op de FederaDag in Nijmegen.

Nieuw: ook patiënten bepalen welk onderzoek belangrijk is

De JLA is in 2004 gestart door Sir Ian Chalmers. Hij is ook een van de grondleggers van de befaamde Cochrane Collaboration, die alle onderzoeksrapporten over een bepaalde behandeling systematisch bijeenbrengt en daarover rapporteert. Het belangrijkste instrument van de JLA zijn de Priority Setting Partnerships (PSPs). Gebieden waarop deze meer dan zestig PSPs zich richten, zijn onder andere: haarverlies, acne, ziekte van Lyme, dementie en neuro-oncologie. Meer dan dertig PSPs hebben inmiddels hun top-10 van onderzoeksprioriteiten al gepubliceerd, en bijvoorbeeld bij de PSP over urineverlies heeft dit geleid tot vijf systematische reviews, drie projecten in ontwikkeling, de start van vijf onderzoeksprojecten.e

Dankzij patiënteninbreng onderzoek waardevoller

De Federa gelooft, dat deze methode - naast een meer patiëntgerichte focus binnen onderzoek - , ook meer samenwerking tot gevolg zal hebben, en sneller waardevollere resultaten zal produceren. De PSPs maken de kloof zichtbaar tussen de onderzoeksprioriteiten van patiënten en zorgverleners aan de ene kant, en het huidige medisch onderzoek aan de andere kant. Door concreet bij te dragen aan het verkleinen van die kloof laat de JLA zien, hoe duurzaam medisch onderzoek er uit kan zien. De voordracht voor de maatschappelijke FederaPrijs, is gedaan door de Programmacommissie FederaDag.

FederaDag Programma en Inschrijven

 

 

 

Nieuws
Federadag
Go to top