Accreditatie 2008

Nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV): 5 punten

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK): 4 punten

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH): 4 punten

Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverartsen (MDL) 4 punten 

Go to top