Accreditatie 2010

Accreditatie is toegekend door:

 

Nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV) : 5 punten

Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverartsen (MDL): 5 punten

Nederlandse Vereniging voor Pathologie: 5 punten

Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM): 5 punten

College voor Accreditering Huisartsen (CvAH) 

Go to top