Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de Federa bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen.

Bijeenkomst Algemeen Bestuur: 

Op 13 juli 2017 heeft opnieuw een vergadering van het algemeen bestuur plaatsgevonden te Utrecht. 

Contactpersoon voor deze vergadering is J. Jacobs, j.jacobs@federa.org

 

De jaarlijkse vergadering van het algemeen bestuur heeft plaatsgevonden op 31 mei 2017.

 

Contactpersoon:
Janny van der Sande-de Vries
j.devries@federa.org
telefoon 010-704.43.66 / 0572-36.23.55

Go to top