Anonimisering

Anonimisering: Trusted Third Party geen panacee

Om de privacy van patiënten die deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek te waarborgen, wordt regelmatig gedacht aan het tussenschakelen van een ‘Trusted Third Party’ (TTP).

Het principe van een TTP is dat bijvoorbeeld een zorgverlener, een dataset inclusief identificerend(e) gegeven(s), zoals een naam of ziekenhuispatiëntennummer aan een derde partij stuurt. Deze derde partij pseudonimiseert het patiëntnummer tot een niet-herleidbaar nummer en verstrekt de dataset aan de onderzoeker of registratie.

Het tussenschakelen van een TTP zou dé oplossing zijn om gegevens te anonimiseren. Volgens het rapport 'Patient data for health research' van MedLawconsult kan de TTP geen panacee zijn. Een TTP is een middel om identificerende gegevens te anonimiseren, maar de context van de totale dataset bepaalt de herleidbaarheid en daarmee de maatregelen die genomen dienen te worden tegen het waarborgen van de privacy van patiënten.

Download het volledige rapport bij MedLawconsult.

 

 

anoniem pseudoniem patient -  anonymous or not
Go to top