Europese Privacyverordening : lobby blijft nodig

09 oktober 2014

Met de Snowdenonthullingen neemt de vrees toe dat het Europese Parlement restrictieve voorstellen aangaande de nieuwe Europese Privacyrichtlijn gaat overnemen. Dat heeft consequenties voor de huidige privacywetgeving in Nederland. Voor het biomedisch onderzoek zouden deze restricties negatieve gevolgen hebben. Daarom blijft de noodzaak om de diverse parlementariërs ervan te overtuigen dat biomedisch onderzoek een werkbare wetgeving nodig heeft, waarbij de privacy zeker niet in het geding mag en kan komen. Vanuit het biobankenveld en de epidemiologie circuleren twee brieven die door instellingen kunnen worden ondertekend en opgestuurd naar de parlementariërs.  

Download: brief Epidemiologie.

De EU is al geruime tijd bezig om de huidige Europese privacyrichtlijn te vervangen door een Europese privacyverordening. Onze huidige privacywetgeving is op die Europese Richtlijn gebaseerd. De werkwijze is als volgt. De Europese Commissie dient een voorstel in. Daarop reageren het Europees Parlement (EP) en Europese regeringen. Na die reacties komt er een tweede ronde waarbij de Europese Commissie een compromis moet voorleggen. De huidige reacties van het EP zijn zeer restrictief en uiterst ongunstig voor het kunnen uitvoeren van biomedisch onderzoek. De stemming in het EP is na herhaaldelijk uitstel voorzien in maart. Vanuit de Europese regeringen zijn onder voorzitterschap van Litouwen minder restrictieve voorstellen op tafel gekomen. Of deze voorstellen worden overgenomen is nog volstrekt onduidelijk: het voorzitterschap is nu bij Griekenland en in mei zijn de verkiezingen voor het EP.

Nieuws
Onderzoeksradar
Go to top