Dierproeven - oudere berichten

23 februari 2014

Eerder berichten wij over: ontwikkelingen in EU-verband, WOB, publieksinformatie, maatschappelijk jaarverslag.

Politieke strijd over implementatie Wet op dierproeven

De Eerste Kamer buigt zich vanaf 21 januari 2014 over wijzigingen in de Wet op dierproeven (Wod). In december heeft de Tweede Kamer enkele amendementen aangenomen op deze wet, die naar de mening van de Federa geen verbetering zijn. Deze wijzigingen leiden tot extra bureaucratie en bemoeilijken een Europese harmonisatie die o.a. nodig is voor alternatieven van dierproeven. De Federa roept daarom de Eerste Kamer op om de wet terug te sturen naar de Tweede Kamer.  ...meer

Belang van dierproeven

Dierproeven zijn een belangrijk onderdeel van experimenteel biomedisch onderzoek. Nieuwe ideeën over ziekten en diagnostiek, maar ook over behandelingen worden allereerst bij proefdieren onderzocht. Ook gaan dierproeven vooraf aan klinisch onderzoek bij patiënten met oog op veiligheid en werkzaamheid.

Namens de biomedische onderzoekers is de Federa vertegenwoordigd in het Regulier Overleg Dierproeven en Alternatieven. Dit is een breed samengesteld maatschappelijk overlegorgaan ingesteld door de Overheid.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dierproeven

Goede wetgeving

De Federa is van mening dat goede wetgeving rond dierproeven noodzakelijk is:

  • Goede ethische afwegingen
  • Gelijk Europees speelveld
  • 3 V’s Vervanging, Vermindering, Verfijning
  • Doelmatige en efficiënte bureaucratie.
    ...meer

Herziene convocatie algemeen overleg Dierproeven op 26 november 2014:

http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2013A02833

Implementeren Europese richtlijn dierproeven
De ESF (European Science Foundation) heeft de EU-richtlijn 'Protection of Animals used for Scientific Purposes' beknopt toegelicht voor wetenschappers, onderzoeks- en patiëntenorganisaties. ..meer

Nieuwe Europese richtlijn dierproeven
Het is bijna zover: de tekst voor de nieuwe Directive Dierproeven is op hoofdlijnen gereed. Naar verwachting zal Europa deze richtlijn in het najaar aannemen. De Nederlandse Vereniging voor Proefdierkunde staat al in de startblokken om het vervolg aan te pakken: het moderniseren van de Nederlandse Wet op de dierproeven. ... meer

Eerste maatschappelijk jaarverslag
In 2010 zullen centra die in wetenschappelijk onderzoek met dierproeven werken, voor het eerst een maatschappelijk jaarverslag publiceren. ... meer

Praktijk van de Wob
De laatste tijd ontvangen de publieke instellingen regelmatig Wob-verzoeken over dierproeven en proefdieren, meestal afkomstig van dierenrechtenactivisten. ... meer

Europese richtlijn proefdieren nog te verbeteren
De Europese Commissie wil met een nieuwe richtlijn bereiken dat dierexperimenteel onderzoek gaat plaatsvinden met nog meer waarborgen voor dierenwelzijn. De Nederlandse Vereniging voor Proefdierkunde (NVP, aangesloten bij FEDERA) heeft onder andere zorg om de verplichting om iedere vorm van pijn te bestrijden, wat wetenschappelijk onderzoek naar pijnbestrijding zou uitsluiten.    ...meer

Publieksinformatie over dierproeven
Dierproeven. Zo doen ze dat! (brochure)
Spreekbeurten

Ethische opvattingen
Website St Informatie Dierproeven
Stichting Informatie Dierproeven 

Nieuwsflitsen van SID
De Stichting Informatie Dierproeven (SID) geeft regelmatig een Nieuwsflits uit. U kunt zich daarop abonneren via info@informatiedierproeven.nl

Acties in verband met dierproeven
Het Dagelijks Bestuur van de Federa heeft op 4 februari 2008 samen met een aantal landelijke organisaties het parlement een brief geschreven inzake de acties, gericht tegen de bedrijven in Limburg die dierproeven doen ten behoeve van biomedisch onderzoek.   ...meer

Dierproeven
Go to top