Update Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation

04 mei 2016

Update Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation    

Zoals bekend is eind 2015 het voorstel van het Europees Parlement voor General Data Protection Regulation (GDPR, Nederlands: Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) zodanig aangepast, dat voor wetenschappelijk onderzoek meer evenwichtige bepalingen zullen gelden. Goed nieuws, maar onder onderzoekers leven nog veel vragen over de consequenties van de AVG.  Evert-Ben van Veen destilleerde de belangrijkste punten voor wetenschappelijk onderzoek uit de 209 pagina’s juridische tekst. Zo is toestemming van de ouders niet altijd nodig, is de definitie van anoniem zeer strikt, maar die van genetische gegevens verbeterd, moet toestemming specifiek zijn voor een of meerdere doelen en wordt sterk de nadruk gelegd op ‘privacy by design’.  Voor het wetenschappelijk onderzoek geldt een aantal uitzonderingen op de algemene regels, waaronder – onder strikte voorwaarden – op het toestemmingsbeginsel. Inmiddels kan worden vermeld dat de AVG nu is aangenomen door alle geledingen van de EU en in mei 2018 in werking zal treden. Hier vindt u de presentatie over de AVG. 

              

Nieuws
Go to top