WZL in aantocht, COREON standpunt en strategie

04 mei 2016

WZL in aantocht, COREON standpunt en strategie       

Eind 2015 is het schrijven van de Wet Zeggenschap Lichaamsmateriaal (Wzl), na eerdere pre-consultatie in 2011, weer opgepakt. COREON heeft principiële bezwaren tegen de laatste draftversie van de Wzl omdat solidariteit en de belangen van patiënten in goed onderzoek onvoldoende meegewogen werden.
Verder zijn er praktische bezwaren, want de Code Goed Gebruik wordt al algemeen als baken aanvaard door het veld. Ook zijn er bestuurlijke bezwaren: een aparte Wzl ligt niet voor de hand want aanpassingen aan bestaande wetten volstaat.
Ons standpunt is een wet die vooral algemene kaders schept; waarin niet alleen de bescherming van individuele autonomie, maar ook het belang van onderzoek voor een solidair, lerend en innovatief zorgstelsel goed naar voren komt; die goed aansluit op goed functionerende praktijken van materiaal- en gegevensbeheer, bijbehorende reguleringsvormen en ontwikkelingen daarbinnen; via aanpassingen aan bestaande wet- en regelgeving (Wmo, Wvkl, Wgbo, Wbp) i.p.v. een aparte wet.
COREON zal dit standpunt pro-actief uitdragen en lobbyen om dit standpunt bekendheid te geven. Hierbij trekken we reeds samen op met de VSOP en BBMRI, en zullen we er ook andere partijen bij betrekken. 

Nieuws
Gedragscodes
Go to top