Geldigheidsduur van toestemming en contact met cohortdeelnemers

04 mei 2016

Geldigheidsduur van toestemming en contact met cohortdeelnemers  

Het vrijstellingsbesluit van de WGBO hanteert een onderscheid tussen communicatiegegevens en onderzoeksgegevens. Men hoeft niet te melden indien de communicatiegegevens bij een onderzoek binnen 6 maanden worden verwijderd. De mening van de COREON-deelnemers is dat het niet wenselijk is om het contact met cohortdeelnemers te verliezen. Het is beleefd om hen in algemene zin te informeren over de resultaten. Voor oude cohorten kan dat lastig zijn, maar voor nieuwe cohorten moet dat met de huidige communicatiemogelijkheden geen probleem zijn. Het informeren van deelnemers draagt er ook aan bij dat zij in de toekomst nogmaals zullen participeren in een onderzoek. De discussie tussen de deelnemers ging met name over hoe om te gaan met deelnemers die zich terugtrekken en de consequenties voor analyses die dan al gedaan zijn. Op het moment dat een cohortdeelnemer daar om vraagt, moeten zijn gegevens direct verwijderd worden. Het is niet te voorkomen dat de deelnemers dan nog wel onderdeel zijn van bestaande of lopende analyses.

 

Nieuws
Go to top