Nieuw programma Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken van start

20 juni 2016

ZonMw is een onderzoeksprogramma gestart onder de naam Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken (BVO). Kwaliteit, maatschappelijke impact, integriteit en efficiency in wetenschappelijk onderzoek zijn nationaal en internationaal belangrijke en actuele thema’s. Centraal daarbij staat de wens om te komen tot relevant, robuust en transparant onderzoek. 
http://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuw-programma-bevorderen-van-verantwoorde-onderzoekspraktijken-van-start/

Nieuws
Go to top