Voorbereiding Wzl

15 juli 2016

COREON pleit voor een Wet zeggenschap lichaamsmateriaal die vooral algemene kaders schept, waarin niet alleen de bescherming van individuele autonomie goed naar voren komt, maar ook het belang van onderzoek voor een solidair, lerend en innovatief zorgstelsel. De wet moet goed aansluiten op de praktijk van materiaal- en gegevensbeheer en bijbehorende reguleringsvormen en ontwikkelingen daarbinnen.

Om dit standpunt pro-actief uit te dragen, trekt COREON samen op met de VSOP en BBMRI. Momenteel wordt onder leiding van Martin Boeckhout gewerkt aan een position paper over wetgeving die gaat over gegevens en lichaamsmateriaal tussen zorg en onderzoek. De COREON-deelnemers hebben gereageerd op de uitgangspunten voor de position paper. Als vervolg op deze paper wordt er in het najaar een workshop georganiseerd en een lobbystrategie uitgewerkt.

Nieuws
Gedragscodes
Go to top