Toetsing buiten de scope van WMO

25 september 2017

Op 8 juni jl. was de jaarlijkse COREON-sessie op het WEON. De sessie “1T eenvormig toetsing: Toetsing van wetenschappelijk onderzoek buiten de scope van de WMO” was heel interactief en is positief ontvangen. Er waren ongeveer 40 aanwezigen.

Han Boter presenteerde de stand van zaken in Nederland. Hij gaf vijf redenen waarom het wenselijk is niet-WMO onderzoek ethisch te toetsen. Verder meende hij dat we in heel Nederland moeten toetsen op basis van dezelfde minimale criteria en dat bij multicenter onderzoek deze toetsing eenmalig moet zijn.

Peggy Manders gaf vervolgens een voorbeeld hoe zo’n commissie voor niet-WMO toetsing er uit zou kunnen zien.

Michiel Verlinden uit België gaf inzicht in hoe onze zuiderburen met deze materie omgaan.

Meer: de presentaties 

Nieuws
Gedragscodes
Go to top