Geef input voor de nieuwe Code Goed Gedrag

26 juni 2018
De Code Goed Gedrag (2004) en de voorgestelde aanpassingen daarop (2014) zijn mede door de AVG toe aan een update.  Daarom wil COREON een nieuwe Code Goed Gedrag gaan samenstellen.
Nieuwe inhoud daarvoor kan onder andere zijn:
  • Rechten betrokkenen  (uitzonderingen)
  • Samenwerking  (Mede-verwerkingsverantwoordelijken)
  • Social media
  • Andere gegevensbronnen dan de klassieke
  • Big data
En qua vormgeving zijn gesignaleerde tekortkomingen:
  • Wat klassieke wetachtige tekst
  • Geen voorbeelden van toepassingen
  • Geen standaardteksten  (bijv. infobrief)

ZonMw staat positief tegenover de ontwikkeling van een nieuwe Code Goed Gedrag. Momenteel wordt gewerkt aan een plan met als uitgangspunt om in tweede helft van 2018 te inventariseren wat er in de nieuwe code moet komen, wie hierbij betrokken moet worden en hieraan gaat bijdragen.


Nieuws
Gedragscodes
Go to top