Evaluatie van de WMO

26 juni 2018

Recent is het rapport van de derde evaluatie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) uitgekomen. Het rapport bevat een aantal aanbevelingen die een raakvlak hebben met het COREON-gebied, of er invloed op hebben. 

Zo gaat bijvoorbeeld aanbeveling 2 over de ontwikkeling van een privacykader voor WMO-onderzoek.

Aanbeveling 6 betreft het opstellen van richtlijnen, zodat duidelijk is in welke situaties het afnemen van lichaamsmateriaal voor toekomstig biobankonderzoek onder de WMO valt, en welke toetsingsprocedure en voorwaarden daarvoor gelden.

Een uitbreiding van de reikwijdte van de WMO, mogelijk tot al het medisch-wetenschappelijk onderzoek, wordt beschreven in aanbeveling 8.

Download de PDF bij ZonMw: Derde evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. M.C. Ploem et al. Den Haag; ZonMw, 2018.

Nieuws
Go to top