code Goed Gebruik

De Gedragscode Verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal
ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek

In nauwe samenwerking met een groot aantal relevante organisaties, waaronder patiënten-belangen-verenigingen, is de Gedragscode Verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, ook wel 'code Goed Gebruik' genoemd, tot stand gekomen.

De code is als Nederlandstalig of Engelstalig boekje beschikbaar
* Hier kunt u de pdf van de Nederlandstalige versie downloaden.
* Hier kunt u de pdf van de Engelstalige versie downloaden.

* Human Tissue and Medical Research: Code of Conduct for Responsible use download.

In 2002 is de eerste versie van de code Goed Gebruik gepubliceerd. Hierin stonden richtlijnen voor wetenschappelijk onderzoek met lichaamsmateriaal dat al is afgenomen voor diagnostiek. Het speciaal afnemen en bewaren van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek was de aanleiding om de code Goed Gebruik te herzien in 2011.

Bovendien gaat de huidige code Goed Gebruik uit van de keten waarin de omgang met het lichaamsmateriaal plaatsvindt:

  1. Het beschikbaar stellen van lichaamsmateriaal
  2. Het afnemen van lichaamsmateriaal
  3. Het bewaren en vrijgeven van lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek
  4. Het opzetten en onderhouden van de infrastructuur zoals een biobank
  5. Het gebruiken van lichaamsmateriaal en daaraan verbonden gegevens voor wetenschappelijk onderzoek
  6. De kennisvermeerdering door het onderzoek, in de vorm van publicaties, patenten en dergelijke
  7. De toetsing van het voorafgaande elementen in de keten
  8. De doorwerking van die resultaten in de gezondheidszorg

Deze Code goed gebruik is een vorm van zelfregulering van de relevante beroepsbeoefenaren samen met de patiëntenorganisaties.

 

Informatievoorziening aan patiënten 

Goede informatievoorziening aan patiënten over het gebruik van hun resterend, opgeslagen lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek is een essentieel onderdeel van de code Goed Gebruik. Het is ook een wettelijke verplichting. Hieronder vindt u een website en een informatiefolder om patiënten te informeren over het nader gebruik van hun lichaamsmateriaal.

Biobanken.nl is bedoeld om de bevolking te informeren over nut en noodzaak van biobanken. Vragen als 'wat zijn biobanken?''wat zijn de spelregels?'worden behandeld. Biobanken.nl is opgezet door BBMRI-NL; Parelsnoer Instituut; LifeLines; Palga en Federa/COREON.

Informatiefolder 'Wetenschappelijk onderzoek met uw resterend lichaamsmateriaal. Geen bezwaar? download Word-document; download PDF
 

Stappenplan invoeren code Goed Gebruik

Het implementeren van de 'code Goed Gebruik' is een stevige klus. Dit stappenplan kan hierbij een hulp zijn: Workshop 201a bij Biobanking.nl (PDF)

 

Go to top