Dierproeven

Streven naar 3 V's

De Federa ziet de noodzaak van dierproeven voor biomedisch onderzoek en patiënten. De Federa onderschrijft de 3 V’s:

  • Vervanging van proefdieren indien mogelijk
  • Vermindering van het aantal te gebruiken proefdieren
  • Verfijning van de gebruikte methoden, zodanig dat het welzijn van de proefdieren zo min mogelijk wordt aangetast, voor zoveel mogelijk resultaten.

Dierproeven in een gezond onderzoeksklimaat

De Federa is ervan overtuigd dat goede wetgeving rond dierproeven noodzakelijk is.

Informatie over dierproeven

De Federa is een van de initiatiefnemers van de Stichting informatie Dierproeven (SID) die informatie geeft over proefdiergebruik via informatiedierproeven.nl

18-01-2018
Naar aanleiding van een studie bij bijna 2800 kinderen, die aantoonde dat een vaccin tegen tuberculose niet werkzaam was, namen editors van de BMJ de onderbouwing van de onderzoeksopzet onder de loep...
Dierproeven
prijs
19-06-2017
FederaAward voor dr. Janneke Horn, neuroloog-intensivist aan het AMC Zou nimodipine helpen bij hersenbloedingen? Nee, bleek uit een onderzoek bij mensen, terwijl dierexperimenten wel op succes wezen...
Nieuws, Federadag, Dierproeven
19-12-2014
De gewijzigde Wet op de dierproeven is op18 december 2014 in werking getreden. De Federa brengt u in een kortschrift op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen. De Centrale Commissie Dierproeven (...
Nieuws, Dierproeven
23-02-2014
Eerder berichten wij over: ontwikkelingen in EU-verband, WOB, publieksinformatie, maatschappelijk jaarverslag. Politieke strijd over implementatie Wet op dierproeven De Eerste Kamer buigt zich vanaf...
Dierproeven
Go to top