Federa over Wod

Waarom geen eigen regels voor dierproeven?

Het standpunt van de Federa

Waarom wil de Federa dat de nieuwe Europese dierproevenrichtlijn 2010/63 een-op-een, dus zonder toegevoegde regels (nationale koppen) wordt ingevoerd?
De Federa wil een goede ethische onderbouwing, gelijk Europees speelveld, harmonisatie in de EU, en efficiënte bureaucratie.

 1. Een goede ethische onderbouwing is belangrijk. De afweging tussen het belang van het onderzoek en de belangen van de betrokken dieren moet zorgvuldig zijn, en wordt in meerjarige onderzoeksprojecten gemaakt. Ethische toetsing dient dan ook op het niveau van een meerjarenproject te gebeuren en niet op het niveau van losse experimenten.
 2. Gelijk Europees speelveld: zelfde wet in de hele EU, zodat:
  • alle landen op een vergelijkbaar technisch, ethisch en wetenschappelijk niveau komen,
  • internationale samenwerking en de uitwisseling van deskundigen tussen landen eenvoudiger is,
  • internationale en nationale bevoegdheden op elkaar afgestemd zijn.
    
 3. Harmonisatie in de EU vereenvoudigt de implementatie van de 3 V’s (Vervanging, Vermindering, Verfijning). Deze implementatie voorkomt onnodige dierproeven en geeft een zo hoog mogelijke wetenschappelijke opbrengst per gebruikt dier.
 4. Efficiënte bureaucratie. Iedereen moet het vertrouwen kunnen hebben dat zorgvuldig met dieren en diergebruik wordt omgegaan. De borging daarvan moet ook aantoonbaar zijn. Echter, de bureaucratie moet worden beperkt tot het functionele, en goed georganiseerd zijn. Overzichten op grond van individuele experimenten geven geen goed inzicht in de ethische afwegingen voor dierproeven.
Go to top