Gedragscodes

Gedragscodes en Producten COREON

Met gedragscodes streeft de Federa/COREON twee doelen na: 

  • gezondheidsonderzoekers binnen de grenzen van de wet meer houvast geven, zodat zorgvuldig wordt afgewogen wat nog wel kan en wat niet.
  • waar geen duidelijke wettelijke regels zijn duidelijkheid en uniformiteit verschaffen door zelfregulering.

De Gedragscode Gezondheidsonderzoek, ook wel de ‘code Goed Gedrag’ genoemd, is een concrete uitwerking van de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voor observationeel onderzoek.

De Gedragscode Verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, ook wel de ‘code Goed Gebruik’ genoemd, is een zelfregulering voor het verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal voor gezondheidsonderzoek.

Herziening Gedragscode

De Gedragscode Gezondheidsonderzoek wordt de komende tijd herzien. De herziene versie zal ook de Gedragscode Verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek vervangen.
Meer over het proces van herzien [link naar herziening volgt].

Andere producten van COREON

Het rapport 'Patient data for health research' over de rol van de Trusted Third Party in het waarborgen van de privacy van patiënten die deelnemen aan gezondheidsonderzoek.

  • Het rapport 'Toetsing op maat' over optimale toetsing van observationeel en/of vragenlijstonderzoek, dat niet of net wel onder de 'Wet medisch- wetenschappelijk onderzoek met mensen' (WMO) valt.

Altijd op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de gedragscodes en producten van COREON? Geïnteresseerd in deelname aan COREON? klik hier

20-04-2020
Betere toetsing voor niet-WMO-plichtig (nWMO-)onderzoek Onderzoek dat niet-WMO-plichtig is, zoals multicenter onderzoek, heeft te lijden onder de manier waarop de ethische toetsing plaatsvindt....
Nieuws, Gedragscodes
21-01-2020
Om medische gegevens verantwoord te gebruiken in gezondheidsonderzoek heeft COREON in 2004 een Gedragscode opgesteld. Omdat een inventarisatie onder betrokkenen uitwees, dat een actualisatie van deze...
Nieuws, Gedragscodes
Privacy medisch onderzoek
26-09-2019
Probleem met delen van data in Financieel Dagblad Diverse medisch-wetenschappelijk onderzoekers vertellen in het Financieel Dagblad dat gegevens van Europese patiënten lastig in een wetenschappelijk...
Nieuws, Gedragscodes
Rapport Inventarisatie herziening Gedragscode Gezondheidsonderzoek
09-07-2019
Inventarisatie: herziening Code Goed Gedrag dringend gewenst Een inventarisatie onder zeven stakeholders toont een brede overeenstemming, dat het nuttig en noodzakelijk is om de Code Goed Gedrag (ook...
Nieuws, Gedragscodes
09-07-2019
In het jaar 2018 ondernam COREON, commissie van de Federa, vele acties om een gunstig klimaat voor (observationeel) zorg- en gezondheidsonderzoek te bereiken. Een impressie uit het jaarverslag: Wet...
Nieuws, Gedragscodes

Pagina's

Go to top