Gedragscodes

Gedragscodes en Producten COREON

Met gedragscodes streeft de Federa/COREON twee doelen na: 

  • gezondheidsonderzoekers binnen de grenzen van de wet meer houvast geven, zodat zorgvuldig wordt afgewogen wat nog wel kan en wat niet.
  • waar geen duidelijke wettelijke regels zijn duidelijkheid en uniformiteit verschaffen door zelfregulering.

De Gedragscode Gezondheidsonderzoek, ook wel de ‘code Goed Gedrag’ genoemd, is een concrete uitwerking van de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voor observationeel onderzoek.

De Gedragscode Verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, ook wel de ‘code Goed Gebruik’ genoemd, is een zelfregulering voor het verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal voor gezondheidsonderzoek.

Herziening Gedragscode

De Gedragscode Gezondheidsonderzoek wordt de komende tijd herzien. De herziene versie zal ook de Gedragscode Verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek vervangen.
Meer over het proces van herzien [link naar herziening volgt].

Andere producten van COREON

Het rapport 'Patient data for health research' over de rol van de Trusted Third Party in het waarborgen van de privacy van patiënten die deelnemen aan gezondheidsonderzoek.

  • Het rapport 'Toetsing op maat' over optimale toetsing van observationeel en/of vragenlijstonderzoek, dat niet of net wel onder de 'Wet medisch- wetenschappelijk onderzoek met mensen' (WMO) valt.

Altijd op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de gedragscodes en producten van COREON? Geïnteresseerd in deelname aan COREON? klik hier

15-07-2016
Het traject ‘Eenvormige Toetsing van niet-WMO-plichtig gezondheidsonderzoek met data en/of lichaamsmateriaal’ is eind 2014 opgezet door COREON en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Nederlandse...
Nieuws, Gedragscodes
15-07-2016
COREON pleit voor een Wet zeggenschap lichaamsmateriaal die vooral algemene kaders schept, waarin niet alleen de bescherming van individuele autonomie goed naar voren komt, maar ook het belang van...
Nieuws, Gedragscodes
15-07-2016
Remco Coppen discussieerde in juni 2016 met COREON over zijn onderzoek “Hergebruik van medische gegevens voor onderzoek: Wat vindt de Nederlander van het toestemmingsvereiste?” Hij ondervroeg ruim...
Nieuws, Data Delen, Gedragscodes
15-07-2016
COREON-sessie op WEON Op donderdag 16 juni jl. was de COREON-sessie “Fair data and open data: differences and consequences” op de WEON. Marie-José Bonthuis en Lex Burdorf verzorgden de goed bezochte...
Nieuws, Data Delen, Gedragscodes
04-05-2016
WZL in aantocht, COREON standpunt en strategie        Eind 2015 is het schrijven van de Wet Zeggenschap Lichaamsmateriaal (Wzl), na eerdere pre-consultatie in 2011, weer opgepakt. COREON heeft...
Nieuws, Gedragscodes

Pagina's

Go to top