Hedera Carrièreperspectief

Samen sterk voor gezond carrièreperspectief: de Hedera

Voor 95% van de promovendi ligt de toekomstige baan buiten de academie, maar het leeuwendeel is gefocust op een wetenschappelijke carrière. De arbeidsmarkt buiten de academie is slecht op de hoogte van de meerwaarde van gepromoveerden. Het carrièreperspectief van promovendi wringt dus aan twee kanten.

Een goed carrièreperspectief is integraal onderdeel van een gezond onderzoeksklimaat. Daarom is de Federa samen met jonge klimop van promovendi en postdocs gestart met de werkgroep Hedera.

Sinds de oprichting van Hedera, is onafhankelijk, maar tegelijkertijd en landelijk een toenemend aantal initiatieven ontplooid, deels commercieel, deels ondergebracht bij universiteiten. Hedera heeft besloten een adempauze te nemen en de ontwikkelingen nauwkeurig te volgen opdat adequaat kan worden ingesprongen.

Go to top