Historie

Historie

Federa lustrumboek

Vijftig jaar Federa (1959-2009)
Een beknopte geschiedenis en vooruitblik van de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen

P. Verhoef, J.W.W. Coeberg en J.J.L. Jacobs 


Erasmus Publishing / Federa, Rotterdam 2012
ISBN 978-90-5235-213-8

 

Meer informatie en excerpts uit het Lustrumboek

 

Het lustrumboek met een beknopte geschiedenis van de Federa en een caleidoscopische terug- en vooruitblik van vele biomedische en gezondheidswetenschappers.

In ruim vijftig jaar verandert het zwaartepunt van de Federa een paar keer: van schouw- naar strijdtoneel.

  • Welke functie hadden de eerste Federadagen, waarop honderden Nederlandse biomedische wetenschappers hun onderzoekswerk uitwisselden, en wat bieden de recentere kleinere bijeenkomsten over slechts één vakgebied, zoals kanker, obesitas, veroudering, hepatitis?
  • Wat maakte dat enkele wetenschappers rond 1998 de noodzaak zagen om de regelgeving rondom medisch wetenschappelijk onderzoek zeer kritisch te volgen, om daarna voorop te lopen met het ontwikkelen van codes?
  • Waarom achtte de Federa het nodig de aandacht te verschuiven naar pleitbezorging op het gebied van regelgeving rondom biomedisch onderzoek, arbeidsvoorwaarden van wetenschappers, opleidingseisen?
  • Hoe waren, zijn en worden de aangesloten verenigingen verbonden met de Federa-activiteiten en wat waren, zijn en worden de relaties van de Federa met het gehele biomedische wetenschapsveld?

Uit vele invalshoeken komen de antwoorden, niet altijd dezelfde, wat het geheel des te boeiender maakt.

Download:  Inhoudsopgave boek en meer informatie en excerpts uit het Lustrumboek

Bestellen van het boek kan voor € 10 via email naar het secretariaat

Citaten uit het boek 'Kennisdeling en Regelneming in de Medische Wetenschap. Federa sinds 1959.'

1959 – brief van dr. David de Wied, lector in de experimentele endocrinologie, aan zes verenigingen.
De Nederlandse Vereniging voor Fysiologie en Farmacologie heeft in haar laatste vergadering een initiatief van één harer leden besproken, dat beoogt te komen tot een gezamenlijke jaarlijkse wetenschappelijke vergadering van de Nederlandse Verenigingen op het gebied der experimentele medische vakken. Het plan is met waardering ontvangen; ...

“Het gure, winderige weer had ze niet weerhouden die donderdag de 28ste april 1960 om acte de présence te geven bij de eerste Federatieve Vergadering in Utrecht. Vanaf tien uur was de ontvangst met koffie, waarna de enkele honderden deelnemers, medisch-biologische wetenschappers van allerlei pluimage, zich naar gelang hun interesse zouden verspreiden over vier nogal van elkaar verwijderd liggende laboratoria van de universiteit Utrecht.”

Prof. dr. Eduard Klasen, voorzitter van de Bestuurscommissie Onderzoek en Onderwijs van de NFU
Ik heb altijd een warm hart voor de Federa gehad.” Het begon rond 1975: “Als onderzoeker bezocht ik de Federadagen, in die tijd een rondreizend circus met posters en voordrachten. Het was een platform om je Nederlandse collega’ s te ontmoeten en een eerste vingeroefening om jezelf te presenteren.”

Dick van Bekkum, em. hoogleraar, medeoprichter Federa, de wetenschapper moet weer tijd krijgen om buiten het eigen specialisme te lezen en praten: “Dan doe je ideeën op, want het menselijk brein krijgt maar zelden zelf een echt nieuw idee. Wat kun je halen bij mensen die met iets heel anders bezig zijn, dat is de weg. En openstaan voor iets waar je niet direct aan denkt, dat is de kunst.”

Medisch Wetenschappelijk Dag  - Laat u door de voorzitters van de MWD bijpraten over de hoofdlijnen van hun onderzoeksgebied in heden en toekomst.
Prof. dr. Dorly Deeg, MWD 2009, Veroudering. “Ten slotte hoop ik dat er meer aandacht komt voor de interactie tussen lichaam en geest. Een barrière is dat het onderzoek verspreid is over veel disciplines, dus de interdisciplinaire benadering moet meer gestimuleerd worden.”
Prof. dr. Jaap Seidell, MWD 2008, Obesitas. “We hebben veel meer inzichten, over de regulatie van de energie -balans,[...] maar het meest essentiële inzicht is misschien wel dat de regulatie nog complexer is dan we al dachten. Saillant is daarbij dat die complexiteit zich uitstrekt voorbij het individu.”

Blikken achter de schermen van de Commissie Regelgeving in Onderzoek (COREON). Dr. Matti Rookus, voor-malig secretaris van COREON, “Als DB-lid heb ik jarenlang de levendige interactie tussen de twee hoofdrolspelers, prof. dr. Jan Willem Coebergh (voorzitter) en mr. Evert-Ben van Veen (MedLawConsult), meegemaakt. Gedreven vrije jongens in het veld, die keihard aan de goede zaken werkten.”
Mr. Evert-Ben van Veen, gezondheidsjurist, overdacht voordat hij voor de Federa ging werken, “Ik besloot mij minder aan te trekken van beleidsmakers en mijn collega-gezondheidsjuristen die het uit de verte allemaal zo goed weten. Daar in de verte bestond ook een soort morele verontwaardiging over wat er in de modder allemaal wordt uitgespookt. Ik deelde die verontwaardiging niet, zij spoorde volstrekt niet met het gewetensvolle werk dat ik aldaar had gezien.”

Drs. S. Terpstra -  Twee toekomstscenario’s  “... dat de positie van de medische wetenschappen en het carrièreperspectief van de jonge wetenschapper bepaald wordt door de vraag of beleidsmakers de gezondheidszorg als een kans voor het maken van winst, als een mogelijkheid voor ondernemen of primair als een kostenfactor ziet. Het is een heel beperkte basis ... .”

Voorzitter 2003-2012, prof. dr. Jan Willem Coebergh. “Vermoedelijk vinden we dit belangrijker, naarmate we zelf meer de biomedische wetenschapsagenda kunnen bepalen. Hieruit vloeit vermoedelijk ook veel meer carrièreperspectief voort, dan in de andere perspectieven van stukloon- of loonslavernij ligt opgesloten.”

Go to top