Mijlpalen

 

2015 Rapport Data Delen in opdracht van ZonMw
2015 Federa/COREON sessie op Computer, Privacy & Data Protection conferentie in Brussel over nader gebruik van patiëntgegevens
2014 Initiatie structureel overleg Federa/COREON met ZonMw ten behoeve van gezond onderzoeksklimaat
2013 COREON bereikt overeenstemming over nieuwe versie van de Gedragscode Gezondheidsonderzoek
2012 Conferentie Best Practises code Goed Gebruik
2011 Rapport Data for health research
2011 Federa/COREON stelt nieuwe Gedragscode "Verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschapppelijk onderzoek" vast (code Goed Gebruik)
2010  Aanbevelingen uit TOM werden in feite overgenomen na KNAW-bijeenkomst (maart)
2009  Wenselijkheid uitgesproken van code 'Vermenigvuldigen door Delen' start van werkzaamheden voor aanpassing van code Goed Gebruik
2008  Voorbereiding van Publicatie van toetsing op Maat (TOM) inzake WMO-plichtigheid
2007  Notitie eigendomsrecht / Actieplan bewaartermijn medische dossiers
2006 Notitie Burger Service Nummer (BSN) geïncorporeerd in KNAW-advies aan VWS
2005 Onderzoek in GBA-regelgeving opgenomen en eerste koppeling cohortstudie gerealiseerd
2004  Herziening Code Goed Gedrag (Gedragscode Gezondheidsonderzoek). Ook uitgewerkt in FAQ.
2003 Amendering CBS-wet waardoor gebruik doodsoorzaken voor onderzoek mogelijk werd Instelling Klachtencommissie i.v.m. gedragscodes
2002  Oprichting COREON als initiatief van de Vv-Epidemiologie (commissie Privacy), het dagelijks bestuur van de FEDERA en Medlawconsult
1998 Initiatief om te komen tot code Goed Gebruik
1995 Gereedkoming van code Goed Gedrag in verband van RGO: ondergebracht bij FEDERA
1994   Actie gevoerd rond de behandeling van de wet GBO
1990 Oprichting commissie Privacy in verband van de VvE
Go to top