Nederlands beleid dierproeven

Beroep op overheid en politiek
Acties tegen dierproeven

Beroep op overheid en politiek
De Nederlandse Vereniging voor Proefdierkunde (NVP) heeft in een brief (16 maart 2010) aan de politieke partijen aangedrongen op verbeteringen in het beleid dierproeven op tenminste een tweetal punten.

Ten eerste is het belangrijk dat middelbare scholieren begrijpen hoe biologische en medische kennis tot stand komt, en daarom zou onderzoeksmethodologie, inclusief dierproeven, een plaats moeten krijgen in het middelbaar onderwijs. Verder zou de overheid kenniswerkers die zich inzetten voor de publieke zaak openlijk moeten steunen wanneer die in relatie tot hun werk met dieren op dit moment bedreigd worden in hun veiligheid. Hun bijdrage aan de gezondheid van mensen is in essentie niet anders dan die van een ambulancebroeder.

De NVP vindt dat dit beleid alle burgers aangaat, want dierproeven dragen bij aan een goede gezondheidszorg en preventie van ziekten. Patiënten zijn bovendien gebaat bij verbeterde behandelingsmethoden. Ministeries bepalen mede welk onderzoek noodzakelijk is voor de volksgezondheid, veiligheid op het werk, bescherming van het milieu en innovatie in de life sciences in Nederland. Met de uitvoering van dierproeven ontstaat een ethisch dilemma: aan de ene kant het medisch-wetenschappelijk belang van de dierproef en aan de andere kant het belang van de dieren. Dit ethisch dilemma gaat dus alle burgers aan, vindt de NVP, mede omdat publieke middelen worden ingezet voor collectieve doeleinden.
FederaBulletin mei 2010

Acties tegen dierproeven

Het Dagelijks Bestuur van de FMWV heeft zich op 4 februari 2008 samen met een aantal landelijke organisaties het parlement een brief geschreven inzake de acties, gericht tegen de bedrijven in Limburg die dierproeven doen ten behoeve van biomedisch onderzoek.

Mede naar aanleiding van deze brief is er een motie aangenomen in de Tweede Kamer, gesteund door alle politieke partijen, behalve de Partij voor de Dieren.

Uit de brief: 
"Geachte heer Klink,
Het bedreigen van directieleden van de projectontwikkelaar van ScienceLink en wethouder Heldens van Venray past in een patroon van toenemende demonstraties, intimidaties en geweld tegen personen die rechtstreeks of indirect te maken hebben met dierproeven. Deze acties treffen zowel onderzoekers van door de overheid gefinancierde wetenschappelijke instellingen als medewerkers van bedrijven. Lees verder: download de brief aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (pdf, 133 kB)

 

Go to top