Nieuws

Federa: een gezond onderzoeksklimaat.
.  FederaBulletin ontvangen? ··· Aanmelden
· Bijeenkomsten ··· Agenda

21-01-2020
Om medische gegevens verantwoord te gebruiken in gezondheidsonderzoek heeft COREON in 2004 een Gedragscode opgesteld. Omdat een inventarisatie onder betrokkenen uitwees, dat een actualisatie van deze...
Nieuws, Gedragscodes
Privacy medisch onderzoek
26-09-2019
Probleem met delen van data in Financieel Dagblad Diverse medisch-wetenschappelijk onderzoekers vertellen in het Financieel Dagblad dat gegevens van Europese patiënten lastig in een wetenschappelijk...
Nieuws, Gedragscodes
Big data future epidemiologie
10-07-2019
Big Data: the past, the presence and the future Big Data is hot. Much has been said about promises and potential of Big Data; but also pitfalls and limits are increasingly discussed. It is obvious...
Nieuws
Rapport Inventarisatie herziening Gedragscode Gezondheidsonderzoek
09-07-2019
Inventarisatie: herziening Code Goed Gedrag dringend gewenst Een inventarisatie onder zeven stakeholders toont een brede overeenstemming, dat het nuttig en noodzakelijk is om de Code Goed Gedrag (ook...
Nieuws, Gedragscodes
09-07-2019
In het jaar 2018 ondernam COREON, commissie van de Federa, vele acties om een gunstig klimaat voor (observationeel) zorg- en gezondheidsonderzoek te bereiken. Een impressie uit het jaarverslag: Wet...
Nieuws, Gedragscodes

Pagina's

Go to top