Nieuws

Federa: een gezond onderzoeksklimaat.
.  FederaBulletin ontvangen? ··· Aanmelden
· Bijeenkomsten ··· Agenda

20-06-2016
ZonMw is een onderzoeksprogramma gestart onder de naam Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken (BVO). Kwaliteit, maatschappelijke impact, integriteit en efficiency in wetenschappelijk...
Nieuws
04-05-2016
Update Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation     Zoals bekend is eind 2015 het voorstel van het Europees Parlement voor General Data Protection Regulation (...
Nieuws
04-05-2016
WZL in aantocht, COREON standpunt en strategie        Eind 2015 is het schrijven van de Wet Zeggenschap Lichaamsmateriaal (Wzl), na eerdere pre-consultatie in 2011, weer opgepakt. COREON heeft...
Nieuws, Gedragscodes
04-05-2016
Geldigheidsduur van toestemming en contact met cohortdeelnemers   Het vrijstellingsbesluit van de WGBO hanteert een onderscheid tussen communicatiegegevens en onderzoeksgegevens. Men hoeft niet te...
Nieuws
04-05-2016
‘Opt-out plus’ blijkt beste manier patiënten om toestemming te vragen voor gebruik restweefsels Op welke manier moet toestemming worden gevraagd aan een patiënt om restweefsel, zoals bij een operatie...
Nieuws

Pagina's

Go to top