nr. 2 mei 2011

Wanneer u deze nieuwsbrief niet kunt lezen klik dan hier

  Code Goed Gebruik van lichaamsmateriaal 2011

De Code Goed Gebruik is aangepast aan nieuwe ontwikkelingen vooral op het gebied van biobanken. De code zal op woensdag 25 mei om 16 uur worden gepresenteerd in de Jaarbeurs (Beatrix gebouw) te Utrecht, aansluitend aan de algemene ledenvergadering van de NVMETC.
... meer

Göran K. Hansson wint FederaPrijs 2011


Op 17 juni zal Göran Hansson, hoogleraar aan het Karolinska Instituut in Zweden, de FederaPrijs ontvangen voor zijn onderzoek naar immunologische oorzaken en behandelingen van atherosclerose. ... meer over prijswinnaar.
Niet alleen atherosclerose blijkt een belangrijke relatie heeft met een ontregeld immuunsysteem te hebben, ook voor diabetes, bipolaire stoornis, schildklierziekte, vetzucht gaat dit op. 17 juni in Leiden: MWD 'Chronic Inflammation: new insights and challenges' - Laat u bijpraten over de potentie van het integreren van neurowetenschappen, endocrinologie en immunologie!
... meer

TTP


Binnenkort zal de nota "Zorggegevens voor zorgonderzoek. De TTP als panacee?" verschenen, die op verzoek van de FEDERA* is samengesteld door MedLawconsult. Dit verzoek vloeide voort een discussie over de verlenging van de Code Goed Gedrag van de FEDERA, waarin het College Bescherming Persoonsgegevens zich mengde. Het gaat om de discussie over de toestemming van patiënten om hun gegevens voor zorgonderzoek te gebruiken en over uitzonderingen op het toestemmingsbeginsel.
... meer

Ex-voorzitter ontvangt Muntendamprijs


Prof. dr. Wolter Oosterhuis, van 1997 tot 2003 voorzitter van de FEDERA, heeft op 16 april 2011 de prof. dr. P. Muntendamprijs van de KWF-kankerbestrijding ontvangen. Wolter Oosterhuis ging onlangs met pensioen als patholoog aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij benadrukte dat zijn onderzoek naar zaadbalkanker onder andere mogelijk was dankzij de code Goed Gebruik.
... meer

Lustrum


In het najaar zal het lustrum gevierd worden met terugkijken op ruim 50 jaar Federa, en met vooruitblikken op toekomstige ontwikkelingen. U kunt nog tot 15 juni copy aanleveren voor het lustrumboek.

Gewenst in UK: minder regelgeving en bureacratie


Het gezondheidsonderzoek in de UK wordt serieus ondermijnd door overmatige regulering en beheersing. Dit is een conclusie in het rapport 'A new pathway for the regulation and governance of health research uit' dat The academy of Medical Sciences in januari uitbracht op verzoek van de regering.
... meer (CCMO)

Implementatie Europese richtlijn dierproeven


Nu de Europese dierproevenrichtlijn is vastgesteld, is om tot een goede implementatie in Nederland te komen nog veel werk nodig, zowel van de overheid als van belanghebbenden die zich inzetten voor het onderzoek of juist tegen het gebruik van dieren. Op 20 april 2011 heeft VWS de stakeholders geraadpleegd, onder wie de FMWV. Daarbij is benadrukt dat de Nederlandse onderzoekers niet in isolement werken, maar juist zeer veel internationaal samenwerken.
... meer

VMWO-bestuur, carrière en nieuw pensioen


De VMWO-taken zijn uitgebreid met onder andere de CAO-inzet bij de AVBZ-FBZ. Voor de CAO Academische Ziekenhuizen is een principeakkoord bereikt over de pensioenovergang UMC’s van ABP naar Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). De VMWO heeft een nieuwe voorzitter: dr. John Jacobs, en heeft vacatures voor bestuursleden
... meer

Concept-wet Cliëntenrechten zorg Wcz


Met de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) wil het kabinet de rechtspositie van de cliënt versterken en verduidelijken. Voor wetenschappers kan deze wet implicaties hebben voor bewaartermijnen. Het wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer.

Brochure met samenvatting
Fasering van wetsvoorstel

 
Jaargang 8, nummer 2, mei 2011
Voor bestuursleden en commissies van aangesloten verenigingen en bestuurs- en commissieleden van de FMWV en de COREON (COmmissie REgelgeving ONderzoek van de FMWV).

Snel naar ...
Verslag MWD 2010 Hepatitis
Veel gestelde vragen over Gedragscodes
Bestellen Toetsing op Maat
FederaLustrum

Aanmelden voor het FederaBulletin
Het FederaBulletin verschijnt vier tot vijf keer per jaar. U kunt zich aanmelden op www.federa.org/ontvangen-bulletin

Colofon
Het FederaBulletin is een uitgave van de FEDERA, de Stichting Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV) in Nederland. Ook de COREON, FMWV COmmissie REgelgeving ONderzoek, bericht erin. Stukken kunnen met bronvermelding (FederaBulletin nr. 8(2) mei 2011) worden overgenomen in bladen of op websites van bij de FMWV aangesloten verenigingen.

Verspreiding en inleveradres kopij:
Erasmus MC
FMWV secretariaat, Ae 407
Postbus 2040
3000 CA ROTTERDAM

Janny van der Sande-de Vries
telefoon 010 - 704.43.66 of 057-236.23.55
e-mail j.devries@federa.org

Deadline volgende nummer: 14-6-2011

Redactie: dr. J.J.L. Jacobs, drs. A.J. Edwards van Muijen, prof.dr. J.W. CoeberghAan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend
Go to top