FederaBulletin 2011, nr. 1

 De macrofaag op hol: geest en lichaam ziek

Onbalans in het regelsysteem van macrofagen leidt tot ernstige aandoeningen van zowel de geest, bijvoorbeeld een bipolaire stoornis, als het lichaam, zoals schildklierziekten. De ontrafeling van de werking van het macrofagensysteem kan helpen om uiteenlopende ziekten beter aan te pakken. Daarom organiseert de FMWV op vrijdag 17 juni een Medisch Wetenschappelijke Dag: 

Jaargang 8, nummer 1, februari 2011

Voor bestuursleden en commissies van aangesloten verenigingen en bestuurs- en commissieleden van de FMWV en de COREON (COmmissie REgelgeving ONderzoek van de FMWV).

 Chronic inflammation: new insights and challenges.

Recent werd duidelijk dat ook veel voorkomende ziekten als diabetes, obesitas en cardiovasculaire ziekten een belangrijke relatie hebben met het immuunsysteem. Deze nieuwe relatie vormt een uitdaging voor wetenschappers: zoek een anti-inflammatoire therapie voor deze ziekten.

Op de MWD in het LUMC kan men kiezen uit twee programma's:
- Medisch en Zorg - thema: Ontstekingsgerelateerde ziekten en hun immunologische basis, met focus op psychische ziekten, hart- en vaatziekten, en stofwisselingsziekten. Nieuwe kennis, nieuwe kansen. Nederlandstalig.
- Scientific Program – theme: Chronic inflammation, Engelstalig met sprekers uit buiten- en binnenland.

Door de integratie van neurowetenschappen, endocrinologie en immunologie wordt dit een dag die een biomedisch wetenschapper niet mag missen! 

Lustrumviering 

Oproep aan alle aangesloten verenigingen
Heeft u nog (historisch) materiaal dat het lustrumboek kan verfraaien? Zoals anekdotes over een FEDERA-dag, foto's van onderzoekers in actie, de afscheidsspeech van een voorzitter. Alles is welkom wat te verbinden is aan de rode draad van het lustrumboek: de agenda van de biomedisch onderzoeker.

Wij stellen het op prijs wanneer u in uw archieven duikt! En laten ons graag verrassen door de opgedoken schat. 

In het najaar zal op de lustrumviering het boek gepresenteerd worden.
> federa.org > FederaLustrum

 Eerste Immunologiekrant verschenen 

Meer aandacht is nodig voor de immunologie, vond de Nederlandse Vereniging voor Immunologie (NVVI) en nam zelf het initiatief voor een krant helemaal gewijd aan het belang van immunologisch onderzoek. In december verscheen het eerste nummer in een oplage van 1500 exemplaren. De krant is ook te downloaden.
...> Over FMWV > ... > Uit de Verenigingen 

Herziening Code Goed Gebruik 

De herziening van de Code Goed Gebruik is inmiddels vrijwel voltooid. De presentatie zal eind mei plaatsvinden.

Implementeren van Europese richtlijn dierproeven

De ESF (European Science Foundation) heeft de EU-directive 'Protection of Animals used for Scientific Purposes' beknopt toegelicht voor wetenschappers, onderzoeks- en patiëntenorganisaties. Aan het implementeren van de EU-richtlijn op nationaal niveau moeten wetenschappers bijdragen, vindt de ESF. De FEDERA heeft een goede aansluiting op de implementatie via het landelijk overleg van de NVP, en is graag bereid om de aangesloten verenigingen nader te informeren en om hun inbreng mee te nemen.
ESF Position Paper 'Position on the Directive on the Protection of Animals used for Scientific Purposes (2010/63/EU)'. ESF-EMRC, February 2011 ... federa.org > ... > Europese richtlijn  

Bloktijden bevorderen
promotie-onderzoek
Voor klinici is promotie-onderzoek doorgaans een simultaanspel: hun hoofdtaak is de behandeling van patiënten, daarnaast voeren zij het promotie-onderzoek uit. Om dit mogelijk te maken worden nogal eens blokken voor onderzoek ingeroosterd. Maar die onderzoeksblokken zijn niet heilig, want wegroepen voor klinische werkzaamheden komt vaak voor. ...meer op federa.org > vmwo
Aanmelden bij VMWO: ledenadministratie@vmwo.nl 
Meer informatie:  www.vmwo.nl

 

Advertentie | Methodology and Ethics Symposium 

Nijmegen, 8 April 2011, Nijmegen.
The symposium is devoted to the relationship between research methodology and ethics, and the question of what role medical-ethical committees should play.
Key speakers:
* John Ioannidis, Stanford University (http://en.wikipedia.org/wiki/John_P._A._Ioannidis; 'Why most published research findings are false')
* Doug Altman, Oxford University (http://en.wikipedia.org/wiki/Doug_Altman BMJ, CONSORT, Cochrane).
Additional speakers: Bert Leufkens, CBG-MEB; Evert van Leeuwen, CCMO; Rob Hemmings, EMA; George Borm, Nijmegen University; Gert Jan van de Wilt, Nijmegen University and Hans van Maanen, scientific journalist.
Chaired by: Louise Gunning, The Health Council (Gezondheidsraad).
Organized under the auspices of the CCMO.
More on: aanmelden cursus via http://www.paoheyendael.nl 

Wetenschappelijk talent
behouden
Een factor waarom talentvolle
onderzoekers aan de universiteit verbonden blijven, is het hebben van een
betrokken mentor. Zo blijkt uit een onderzoek van het Rathenau Instituut
...> federa.org > Carrièreperspectief
 

 

 

 

Go to top