Jaargang 11, nummer 2, 2014

Wanneer u deze nieuwsbrief niet kunt lezen klik dan hier

  Voor een gezond onderzoeksklimaat


Verbeteringen in onderzoeksklimaat op komst


Op grond van gezamenlijke belangen in het biomedisch onderzoek heeft de Federa het contact met het Rathenau Instituut nieuw leven ingeblazen. Hierbij hebben met name maatschappelijke en publieksperspectieven in biomedische innovatie de aandacht. De Federa zal actief deelnemen aan begeleidingscommissies, debatten en paneldiscussies. Voorbeelden van thema’s zijn public health genomics, big data in de zorg en biomedische technologie.

Secretaris John Jacobs heeft drie bijeenkomsten bezocht van het Rathenau Instituut over vertrouwen in de wetenschap. De Federa wil bijdragen aan meer bidirectionele uitwisseling van informatie tussen wetenschap en o.a. patiënten.

Om aan slagkracht te winnen is de Federa bezig ook met andere overkoepelende organisaties het contact te intensiveren. Het bevorderen van een gezond onderzoeksklimaat is het centrale thema.

- De Federa en ZonMw hebben elkaar als officieel gesprekspartner erkend.
- Een verkennend gesprek is door voorzitter Leendert Looijenga gevoerd met de Orde van Medisch Specialisten.
- Met de Vereniging Medisch Wetenschappelijke Onderzoekers (VMWO) praat de Federa over mogelijkheden om aan het carrièreperspectief van onderzoekers te werken.
- Met de Stichting Informatie Dierproeven (SID) bestaat al langer uitwisseling. De SID geeft uitleg over dierproeven aan het publiek in begrijpelijke taal. Ook collectebusfondsen zouden begrip kunnen kweken bij het publiek, maar die zijn daar over het algemeen huiverig voor. Onderzoekers kunnen wellicht in hun contacten met collectebusfondsen aandacht voor de voorlichting over dierproeven vragen, en zo bijdragen aan een gezond onderzoeksklimaat.

FederaDag Transplantatie en ImmunologieNieuwe kennis en nieuwe kansen op het gebied van ‘Transplantatie en immunologie’. Lezingen. Vrijdag 7 november 2014 in Rotterdam.

PersonaliaBerichten uit de Algemene Bestuursvergadering van de Federa 16 april 2014, Utrecht

Nieuwe leden Dagelijks Bestuur
mw. prof. dr. Sandrine Florquin (NVVP)
dhr. dr. Marco Harmsen (NVMB)

Vacatures
Voorzitter van COREON (opvolging Lex Burdorf per 1 oktober 2015)
Penningmeester Federa (opvolging Martje Fentener van Vlissingen)

Nieuw aangesloten bij de Federa
Nederlandse Transplantatie Vereniging (NTV) 

Afgemeld bij de Federa
Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD)
Ned. Ver. v. Biomaterialen en Tissue Engineering (NBTE)

De Federa wenst u allen een zonnige zomer, en een vakantie in een gezond klimaat.

  
Jaargang 11, nummer 2, 2014
De Federa en COREON geven vier keer per jaar het FederaBulletin uit, dat bericht over:
  • regelgeving,
  • carrièreperspectief
  • bevordering van vernieuwing in de medische praktijk
  • een gezond onderzoeksklimaat.

Berichten kunnen met bronvermelding worden overgenomen.

Ook op de Federa-website
Home
Nieuws
Onderzoeksradar
Federadag
Gedragscodes
Dierproeven

Over Federa
Over COREON

Over het FederaBulletin
Aanmelden voor het FederaBulletin www.federa.org/ontvangen-bulletin
Afmelden of wijzigen van e-mailadres j.devries@federa.org
Colofon www.federa.org/over-federabulletinAan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend

 

-

Go to top