9(4) Oktober

Wanneer u deze nieuwsbrief niet kunt lezen klik dan hier

  Nieuwe voorzitter: prof. dr. Leendert Looijenga

Na 8,5 jaar het voorzitterschap bekleed te hebben, heeft prof. dr. Jan Willem Coebergh het stokje doorgegeven aan Leendert Looijenga. Hij is hoogleraar in de translationele patho-oncologie aan het Erasmus MC.

Reactie van Federa op KRO Reporter 'Je leven in de vriezer'


Op 19 oktober 2012 besteedde het tv-programma KRO Reporter aandacht aan het gebruik van restweefsel voor wetenschappelijk onderzoek.
http://reporter.dossierjournalistiek.nl/seizoenen/2012/afleveringen/19-10-2012
Hierin werd melding gemaakt van een voorstelwet (WZL) waarin de mogelijkheden voor nader gebruik uitermate strikt zijn, maar het materiaal juist wel toegankelijk wordt voor justitiële doeleinden. Door (langdurige) afwezigheid van wetgeving heeft de Federa in nauwe samenwerking met een groot aantal vertegenwoordigers van relevante organisaties, waaronder patiëntenbelangenverenigingen, vanuit het veld een professionele richtlijn ontwikkeld, de Code Goed Gebruik. ...meer

Werkconferentie Best Practices Code Goed Gebruik


29 juni 2012, Utrecht, Domus Medica
Een Gedragscode steunt op twee pilaren: de geschreven code en het uitgevoerde gedrag. Aan de overbrugging tussen deze twee pilaren werd op de Werkconferentie Best Practices gewerkt door het delen van praktijkervaringen met de Gedragscode Goed Gebruik. De werkconferentie was een initiatief van mr. Evert-Ben van Veen van MedLawconsult die ook het grootste deel van de organisatie voor zijn rekening nam. De opkomst van meer dan honderd deelnemers geeft aan dat de behoefte aan handvatten voor de praktijk van de Gedragscode groot is.     meer

COREON: Data safety and integrity in epidemiology


Op 15 juni organiseerde COREON een mini-symposium op de WEON, epidemiologiecongres. Gegevens voor epidemiologisch onderzoek worden grotendeels in grote databanken verzameld waar ze toegankelijk zijn voor meerdere gebruikers. Steeds meer van deze databanken zijn via internet toegankelijk. Een herbezinning op integriteit en bescherming van de gegevens was nodig. Op de WEON werden diverse uitgangspunten belicht en verschillende systemen. Het uitgangspunt voor het handelen blijft een methodologie die validiteit borgt en gezond verstand. Hoe kunnen we controleren, en hoe houden we het veilig. Van voornaam belang is dat het probleem onderkend wordt.
...pdf's van presentaties van de sprekers  en  korte samenvatting

EU Clinical Trial Directive


De Europese Commissie overweegt een revisie van haar Clinical Trials Richtlijn uit 2004. In een commentaar (pdf) in the Lancet (12 mei 2012) beschrijven dr. M.J.H. Kenter en prof. dr. A.F. Cohen hoe ongelooflijk divers Europa de rechten van burgers die deelnemen aan gezondheidsonderzoek kan beschermen, zonder de ontwikkelingen op medisch-wetenschappelijk gebied te remmen. De COREON volgt de voorbereiding van deze Regulation in een breed samengestelde VWS-commissie onder leiding van mr. Veronica van Nederveen, waarin J.W. Coebergh deelneemt. Binnenkort zullen de professioneel betrokkenen in Nederland - al of niet in Federaverband - worden geïnformeerd en wordt hen om input gevraagd.

Eigen weefsels als medicijn


MWD Federa brengt nieuws en achtergronden - Utrecht UMC, 8 juni 2012
Wie zou dat niet willen? Met cellen uit je eigen lichaam je hart beter laten kloppen, of weer zonder kniepijn kunnen hardlopen. Dit soort oplossingen is mogelijk door regeneratieve geneeskunde. Een twintigtal wetenschappers uit heel Nederland liet de zaal met meer dan honderdvijftig aanwezigen delen in de meest recente ontwikkelingen en doorbraken, zoals de ziektekostenvergoeding voor kraakbeenherstel sinds 7 juni.

Meer uit de Medisch Wetenschappelijke Dag - Regeneratieve Geneeskunde

Next generation sequencing


Het thema voor de MWD Federa 2013 is Next generation sequencing. Prof. dr. Edwin Cuppen, Hubrecht Instituut Utrecht, is de voorzitter van de programmacommissie.

Bij de Federa aangesloten organisaties kunnen vanaf nu thema's voor de MWD Federa 2014 indienen bij Leendert Looijenga.

Bestuursleden Federa


Prof. dr. H. Hollema,patholoog, heeft afscheid genomen van het DB. In zijn plaats neemt prof. dr. Hans Moreau, LUMC, zitting.
Dr. Rene Melis, afkomstig uit de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie, is toegetreden tot het bestuur.
Het DB zoekt nog aanvulling, liefst met iemand die mee wil draaien bij de regelneming van klinisch-wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie bij Leendert Looijenga.

COREON - over onverwachte bevindingen


Op 26 maart is de commissie 'Onverwachte bevindingen bij diagnostiek en screening'geïnstalleerd. De Federa/COREON zal volgen hoe in deze commissie over nader gebruik van diagnostische gegevens uit de klinische praktijk wordt gesproken en zal via de Code Goed Gebruik haar opvattingen inbrengen. De commissie streeft ernaar haar advies aan regering en parlement in 2013 uit te brengen.

Haken en ogen aan opslag gegevens in Big Data


Een reactie van mr. Evert-Ben van Veen op het lichtzinnige rapport 'Big Data in de zorg: geheimhouding en privacy' ten behoeve van Almere DataCapital verscheen in Zorgvisie. Van Veen stelt dat het centraal opslaan van 'Big Data' zonder toestemming van de patiënt niet zomaar is toegestaan. http://www.zorgvisie.nl/ICT/15030/Haken-en-ogen-aan-centrale-opslag-van-patientgegevens-in-Big-Data.htm

Waar is ruimte voor postdocs? The voice of talent


Op 15 maart 2012 gaven op de Federalustrumdag twee postdocs een antwoord op de vraag hoe jong talent meer ruimte kan krijgen:
Hester Lingsma: Niet door AIO klem te zetten, wel door open geformuleerde calls  ...meer
Laurien Buffart. Fitting the best fit. Persoonsgebonden financiering  ..meer

 
Jaargang 9, nummer 4, oktober 2012
Voor bestuursleden en commissies van aangesloten verenigingen en bestuurs- en commissieleden van de FMWV en de COREON (COmmissie REgelgeving ONderzoek van de FMWV). Voor belangstellenden.

Snel naar ...
Toetsing op maat
Code Goed Gebruik

Aanmelden voor het FederaBulletin
Het FederaBulletin verschijnt vier tot vijf keer per jaar. U kunt zich aanmelden op www.federa.org/ontvangen-bulletin

Colofon

Het FederaBulletin is een uitgave van de Federa, de Stichting Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV) in Nederland. Ook de COREON, FMWV COmmissie REgelgeving ONderzoek, bericht erin. Stukken kunnen met bronvermelding (FederaBulletin nr. 9(4) oktober 2012) worden overgenomen in bladen of op websites van bij de Federa aangesloten verenigingen.

Verspreiding:
Erasmus MC
FMWV secretariaat, Ae 408
Postbus 2040
3000 CA ROTTERDAM

Janny van der Sande-de Vries
telefoon 010 - 704.43.66 of 057-236.23.55
e-mail j.devries@federa.org

Redactie:
Prof. dr. J.W. Coebergh
Dr. J.J.L. Jacobs
Drs. A.J. Edwards van MuijenAan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend

 

Fitting the best fit.
Persoonsgebonden financiering.
Go to top