9(3), mei 2012

Wanneer u deze nieuwsbrief niet kunt lezen klik dan hier

  FEDERAprijs naar grondleggers regeneratieve geneeskunde

Op 8 juni zal de FEDERAprijs 2012 worden uitgereikt aan twee wetenschappers die al sinds de jaren tachtig hoogwaardig onderzoek verrichten in de regeneratieve geneeskunde. Ze onderzochten onder andere de ontwikkeling van biomaterialen en de rol van groeifactoren daarin. Prof. dr. J.A. Jansen , UMC Nijmegen, richtte zich vooral op de vorming van bot en de ontwikkeling van botconstructen. Prof. dr. C.A. van Blitterswijk, Universiteit Twente, Enschede, concentreerde zich op de grootschalige toepassing vantissue engineering. Mede door hun inspanningen zijn in het lab technieken ontwikkeld die vervolgens toepassing vonden bij patiënten. Zij kunnen met recht de grondleggers én ontwikkelaars van de regeneratieve geneeskunde in Nederland worden genoemd. Voor deze verdiensten zullen zij de FEDERAprijs 2012 ontvangen. Het is de eerste keer dat niet één maar twee personen de FEDERAprijs ontvangen. 

Regeneratieve geneeskunde: in één dag bijgepraatEen twintigtal onderzoekers uit heel Nederland zal op vrijdag 8 juni in Utrecht de meest recente ontwikkelingen in de regeneratieve geneeskunde belichten, zoals celtherapie in de cardiologie en biomaterialen voor bot en huid. Daarna houden de twee prijswinnaars een voordracht, waarna een discussiepanel onder leiding van Victor Deconinck de dag besluit. Het panel zal de toekomst van de veelbelovende Regenerative Medicine in een tijd van schaarste en bezuinigingen bediscussiëren.
Programmacommissie Prof. dr. W.A. Dhert, voorzitter programmacommissie (UMCU), Prof. dr. F.P.T. Baaijens (TU/e), Prof. dr. R.A. Bank (UMCG), Prof. dr. J. de Boer (UT), Prof. dr. W. Fibbe (LUMC), Dr. S. Gibbs (VUMC), Prof. dr. J. Jansen (UMCG), Prof. dr. L. Looijenga (Erasmus MC), Prof. dr. G. van Osch (Erasmus MC).   ...meer
Aanmelden ... bij Boerhaave   

 Gevolgen van nieuwe Europese dierproevenrichtlijn


De nieuwe Europese dierproevenrichtlijn (2010/63) brengt nogal wat veranderingen, onder andere in: wat wettelijk geldt als een dierproef, hoe projecten worden getoetst, hoe personen aan deskundigheidseisen dienen te voldoen. De Nederlandse wet dient uiterlijk 1 januari 2013 gewijzigd te zijn. Of dat haalbaar is, en hoeveel politiek debat er in het huidige of nieuwe parlement zal plaatsvinden, is niet geheel in te schatten. De richtlijn bepaalt dat lopend onderzoek (peildatum 1 januari 2013) na die datum uitgevoerd mag worden. Er is dus werk aan de winkel! ...meer

Financiële crisis treft medische wetenschap hard


In de wandelgangen zoemen cijfers rond uit een voorpublicatie van het Rathenau Instituut over de forse kortingen op onderzoeksmiddelen in de komende vier jaar. Het Ministerie van VWS reduceert het beschikbare onderzoeksbudget van 213 naar 127 miljoen. ZonMw gaat terug van 152 naar 77 miljoen. Het NWO-budget daalt weliswaar slechts van 303 naar 288 miljoen, maar hier moet wel het nieuwe topsectorenbeleid nog van worden betaald.

Een eenvoudige rekensom levert een minimaal verlies op van zeker tweeduizend mensjaren aan onderzoek. Dat scheelt dus zeker vijfhonderd promotieplaatsen en daarmee dus vijfhonderd toekomstige talenten voor innovatie in de gezondheidszorg. De verwachting dat de 'markt' meer zal gaan investeren in wetenschappelijk onderzoek lijkt me vooralsnog vooral wishfull thinking van politici en ambtenaren. Ik verwacht dat alle onderzoeksgroepen met forse externe financiering de komende periode zullen krimpen.

Deze ontwikkeling wringt natuurlijk met de gedachte dat Nederland bij uitstek een kennis- en innnovatieland is. Steeds minder middelen voor goed onderzoek zullen de kennisontwikkeling en haar beoefenaren juist naar het buitenland duwen. Hopelijk kunnen veranderingen in de politieke machtverhoudingen deze desastreuze ontwikkelingen nog enigszins keren. Op korte termijn lijkt één advies voor alle wetenschappers belangrijk: Stem verstandig!

Lex Burdorf
Hoogleraar Determinanten van Volksgezondheid
Erasmus MC Rotterdam
    

 
Jaargang 9, nummer 3, mei 2012
Voor bestuursleden en commissies van aangesloten verenigingen en bestuurs- en commissieleden van de FMWV en de COREON (COmmissie REgelgeving ONderzoek van de FMWV).

Snel naar ...
Conferentie Goed Gebruik Lichaamsmateriaal
vrijdag 29 juni, Utrecht

Toetsing op maat

Aanmelden voor het FederaBulletin
Het FederaBulletin verschijnt vier tot vijf keer per jaar. U kunt zich aanmelden op www.federa.org/ontvangen-bulletin

Colofon

Het FederaBulletin is een uitgave van de FEDERA, de Stichting Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV) in Nederland. Ook de COREON, FMWV COmmissie REgelgeving ONderzoek, bericht erin. Stukken kunnen met bronvermelding (FederaBulletin nr. 9(3) mei 2012) worden overgenomen in bladen of op websites van bij de FMWV aangesloten verenigingen.

Redactie:
prof. dr. J.W. Coebergh
dr. J.J.L. Jacobs
drs. A.J. Edwards van Muijen

Verspreiding en advertenties:
Erasmus MC
FMWV secretariaat, Ae 408
Postbus 2040
3000 CA ROTTERDAM

Janny van der Sande-de Vries
telefoon 010 - 704.43.66 of 057-236.23.55
e-mail j.devries@federa.orgAan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend
Go to top