jaargang(2), april 2012

Wanneer u deze nieuwsbrief niet kunt lezen klik dan hier

  Regeneratieve geneeskunde: in één dag bijgepraat

Een hartklep van menselijk weefsel in plaats van een kunsthartklep? Is dat al praktijk, of nog net niet? Niet alleen voor hartkleppen is dit de vraag, ook voor bot en huid. Op vrijdag 8 juni zullen experts de meest recente onderzoeken toelichten op de Medisch Wetenschappelijke Dag van de FEDERA in Utrecht (UMCU). Een iets andere benadering, het inzetten van stamcellen om weefsels zichzelf beter te laten herstellen, zoals na een beschadiging door bestraling, komt op deze dag ook uitgebreid aan de orde.

Deze benaderingen vallen onder de regeneratieve geneeskunde, en die heeft de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling meegemaakt. Reden voor de FEDERA om een twintigtal Nederlandse experts uit te nodigen recente onderzoeksresultaten uit de fundamenten en de kliniek te presenteren. De FEDERA wil hiermee wetenschappers inspireren om tot nieuwe inzichten en toepassingen te komen (scientific program), en wil een breder publiek informeren over ontwikkelingen die op de drempel van de toepassing in de kliniek staan (programma Medisch en zorg).

Traditioneel krijgt één onderzoeker de FEDERAprijs. De ontwikkelingen in dit veld gaan echter zo hard, dat twee winnaars nodig bleken. Half mei worden de namen van de winnaars bekendgemaakt.

Een blik in de toekomst
Onder leiding van Victor Deconinck zullen onderzoekers en beleidsmakers in een panel discussiëren over de toekomst van het veelbelovende Regenerative Medicine veld in een tijd van schaarste en bezuinigingen.

Aanmelden kan via: https://www.boerhaavenascholing.nl/pages/Boerhaave/ActivityDetails?objid=13993&windowuid=uid1330426656

Het programma werd samengesteld door experts van diverse universiteien onder leiding van prof. dr. Wouter Dhert (UMCU). Gedetailleerd:  http://www.federa.org/2012-regeneratieve-geneeskunde-0 

 Conferentie: Best practices voor de Code Goed Gebruik


Richtlijnen voor het omgaan met lichaamsmateriaal in wetenschappelijk onderzoek zijn in 2011 in de Code Goed Gebruik vastgelegd. Hoe werken deze richtlijnen in de praktijk? Deskundigen willen ervaringen en oplossingen delen tijdens de nationale werkconferentie ‘Best practices Code Goed Gebruik’ op vrijdagmiddag 29 juni 2012 te Utrecht. De Code en uitwerking ervan raakt patiënten, artsen, onderzoekers, Raden van Bestuur en toetsingscommissies. Daarom is deze werkconferentie breed opgezet.

Naast een plenair gedeelte zijn er twee maal vier workshops, gescheiden door een pauze. Twee workshops begeleiden u bij de implementatie van de Code Goed Gebruik: een stappenplan opzetten en het systeem van geen bezwaar vormgeven. Degenen die al meer ervaring hebben met biobanking, kunnen twee workshops kiezen uit vier onderwerpen:
- Technische systemen voor beheer van de collectie en gecodeerd-anonieme uitgifte van materiaal voor onderzoek
- Toetsing van onderzoek via het tweestappenmodel
- Governance of biobanks (verantwoording o.a. naar patiëntenorganisaties en donoren)
- Ontwikkelingen omtrent 'nieuwe bevindingen' en feedback aan donoren/patiënten

Meer op http://www.medlaw.nl/?p=477

Aanpassing Gedragscode Gezondheidsonderzoek


De Federa en COREON zijn bezig de Gedragscode Gezondheidsonderzoek te herzien. De nieuwe tekst is in concept gereed, en gaat binnenkort voor commentaar naar het FEDERAbestuur, COREON en de meeleescommissie. Vervolgens zal deze met enkele andere organisaties worden besproken, zoals de NFU.

Mededelingen


Nieuws uit de FEDERA
Jan Willem Coebergh (voorzitter 2003-2012) werd op 15 maart gedecoreerd als Officier in de orde van Oranje-Nassau ...meer


Mutaties in COREON-bestuur
Leo Schouten is afgetreden als penningmeester.
Matti Rookus is afgetreden als secretaris.

Aangetreden als penningmeester is:
Ernst J. de Graag, MSc. Managing Director PHARMO institute. Utrecht.

Aangetreden als secretaris is:
Dr. Marjanka K. Schmidt, onderzoeker NKI/AVL, Amsterdam

 

Advertentie BFC Career Event  24 mei


Ben jij toe aan een volgende stap in jouw carrière en wil je graag meer weten over de huidige arbeidsmarkt? Bezoek dan BCF Career Event op 24 mei in Amsterdam RAI, de grootste carrière beurs voor Bio, Chemie, Food en Pharma. Op deze dag kun je in contact komen met 100 werkgevers en je professionele netwerk verbreden. Neem deel in het programma met presentaties en workshops en praat met een carrière coach over Your Next Step.

Als lid van Federa krijg je korting op de toegangsprijs! Om deze korting te krijgen, moet je de volgende actiecode invoeren in het aanmeldformulier: BFMWV12
Meld je direct aan op www.bcfcareerevent.nl

 

  

 
Jaargang 9, nummer 2, 7 mei 2012
Voor bestuursleden en commissies van aangesloten verenigingen en bestuurs- en commissieleden van de FMWV en de COREON (COmmissie REgelgeving ONderzoek van de FMWV).

Snel naar ...
Bestellen Code Goed Gebruik
Over Toetsing op Maat - het advies- en onderzoeksrapport.

Aanmelden voor het FederaBulletin
Het FederaBulletin verschijnt vier tot vijf keer per jaar. U kunt zich aanmelden op www.federa.org/ontvangen-bulletin

Colofon
Het FederaBulletin is een uitgave van de FEDERA, de Stichting Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV) in Nederland. Ook de COREON, FMWV COmmissie REgelgeving ONderzoek, bericht erin. Stukken kunnen met bronvermelding (FederaBulletin nr. 9(2) mei 2012) worden overgenomen in bladen of op websites van bij de FMWV aangesloten verenigingen.

Verspreiding en inleveradres kopij:
Erasmus MC
FMWV secretariaat, Ae 407
Postbus 2040
3000 CA ROTTERDAM

Janny van der Sande-de Vries
telefoon 010 - 704.43.66 of 057-236.23.55
e-mail j.devries@federa.orgAan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend
Go to top