9 (1), maart 2012

Wanneer u deze nieuwsbrief niet kunt lezen klik dan hier

  Samenscholen voor onderzoeksruimte

   

Langer en gezonder leven, maar ook meer kwalen. Hoe lang kan de biomedische wetenschap in Nederland nog wezenlijke bijdragen leveren aan preventie en curatie? Nederlandse wetenschappers zijn bezorgd. De voorwaarden voor biomedisch onderzoek verslechteren.

Op donderdagmiddag 15 maart komen ervaringsdeskundige wetenschappers in Amsterdam (AMC) bij elkaar om uitdagingen en knelpunten te melden. De Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FEDERA) organiseert de bijeenkomst ‘Samenscholen voor onderzoeksruimte’ ter gelegenheid van ruim 50 jaar FEDERA.  Thema’s zijn: het onderzoeksklimaat en regelgeving, ruimte door kennis maken en kennis breken, op zoek naar de wetenschappersagenda.    ...meer

Boek voor biomedische en gezondheidswetenschappers


   

Meer over de thema's van de bijeenkomst staat in het boek dat 15 maart wordt gepresenteerd:

Kennisdeling en Regelneming in de Medische Wetenschap. Federa sinds 1959.

Een beknopte geschiedenis van de Federa en een caleidoscopische terug- en vooruitblik van vele biomedische en gezondheidswetenschappers 

Van schouw- naar strijdtoneel           ...meer

 

Lustrumbijeenkomst donderdagmiddag 15 maart bijwonen


Aanmelden kan bij j.snoek@federa.org

 
 

 
Jaargang 9, nummer 1, maart 2012
Voor bestuursleden en commissies van aangesloten verenigingen en bestuurs- en commissieleden van de FMWV en de COREON (COmmissie REgelgeving ONderzoek van de FMWV).

Snel naar ...
Code Goed Gebruik 2011
Toetsing op Maat bestellen
MWD 2012: Regeneratieve Geneeskunde

Aanmelden voor het FederaBulletin
Het FederaBulletin verschijnt vier tot vijf keer per jaar. U kunt zich aanmelden op www.federa.org/ontvangen-bulletin

Colofon
Het FederaBulletin is een uitgave van de FEDERA, de Stichting Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV) in Nederland. Ook de COREON, FMWV COmmissie REgelgeving ONderzoek, bericht erin. Stukken kunnen met bronvermelding (FederaBulletin nr. (9)1, maart 2012) worden overgenomen in bladen of op websites van bij de FMWV aangesloten verenigingen.

Verspreiding en inleveradres kopij:
Erasmus MC
FMWV secretariaat, Ae 407
Postbus 2040
3000 CA ROTTERDAM

Janny van der Sande-de Vries
telefoon 010 - 704.43.66 of 057-236.23.55
e-mail j.devries@federa.orgAan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend
Go to top