8(4), december 2011

Wanneer u deze nieuwsbrief niet kunt lezen klik dan hier

 

Donderdag 15 maart 2012: Symposium Veranderende agenda van de medisch-wetenschappelijk onderzoeker


De Federa organiseert een symposium over 'De veranderende agenda van de medisch-wetenschappelijk onderzoeker' ter gelegenheid van haar ruim 50-jarig bestaan. De bijeenkomst zal 's middags plaatsvinden in het AMC in Amsterdam. Wij zijn bezig met het uitnodigen van sprekers.

Petitie tekenen voor meer vrijheid fundamentele wetenschap


Het Topsectorplan Life Sciences & Health wordt momenteel uitgewerkt naar een Roadmap door een Task Force.
Een groep wetenschappers is verontrust omdat in de Roadmap staat:
"Fundamental research at academic institutes. Financed by public funds (e.g. "eerste geldstroom" and part of the "tweede geldstroom"). Through the roadmaps this fundamental research is steered and inspired by the demand of private parties"
Onderzoekers in de fundamentele wetenschappen moeten onafhankelijk van de markt kunnen functioneren, bepleit de petitie van de groep.
 Meer info en de petitie tekenen (liefst uiterlijk 19 december)

Rapport 'Patient Data for Health Research' verschenen


Om de privacy van patiënten die deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek te waarborgen, wordt regelmatig gedacht aan het tussenschakelen van een ‘Trusted Third Party’ (TTP). Het zou dé oplossing zijn. Volgens het rapport 'Patient data for health research' van MedLawconsult kan de TTP niet deze panacee zijn. ... meer
Dit rapport is een voorbereiding op de Gedragscode Zorgonderzoek.

Code belangenverstrengelingNamens de FMWV neemt bestuurslid Leendert Looijenga deel aan een KNAW-commissie die een code gaat opstellen ter voorkoming van belangenverstrengeling en oneigenlijke beïnvloeding.

Dierproeven en alternatieven


Als vertegenwoordiger van de FMWV neemt Jos Jonkers, Nederlands Kanker Instituut, deel aan het Regulier Overleg Dierproeven en Alternatieven (RODA).

Algemene Bestuursvergadering


De AB van de FMWV vindt plaats op maandag 6 februari 2012. Op de agenda staat onder andere het aftreden van de huidige voorzitter prof. dr. Jan-Willem Coebergh. Als kandidaat voor het voorzitterschap is voorgedragen prof. dr. Leendert Looijenga, hoogleraar Translational Patho-Oncology aan het Erasmus MC.

Carrièrebeurs Life Sciences, Chemie, Food & Farma (Advertentie)


BCF Career Event organiseert 24 mei de carrièrebeurs op het gebied van Life Sciences, Chemie, Food & Farma. Deze vindt plaats in Amsterdamse RAI  (www.bcfcareerevent.nl)

Vermenigvuldigen door delenHet gebruiken van onderzoeksgegevens door meerdere partijen is een thema dat opnieuw in de actualiteit komt, bijvoorbeeld vanwege fraudezaken. Een van de voordelen van het delen van onderzoeksgegevens is dat de wetenschapsbeoefening transparanter wordt, en dus minder gevoelig voor fraude. COREON organiseerde in 2009 een WEON-sessie over Vermenigvuldigen door delen  ...meer
 


 
Jaargang 8, nummer 4, december 2011
Voor bestuursleden en commissies van aangesloten verenigingen en bestuurs- en commissieleden van de FMWV en de COREON (COmmissie REgelgeving ONderzoek van de FMWV).

Snel naar ...
Bestellen Code Goed Gebruik
Bestellen Toetsing op Maat  (TOM)

Aanmelden voor het FederaBulletin
Het FederaBulletin verschijnt vier tot vijf keer per jaar. U kunt zich aanmelden op www.federa.org/ontvangen-bulletin

Colofon
Het FederaBulletin is een uitgave van de FEDERA, de Stichting Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV) in Nederland. Ook de COREON, FMWV COmmissie REgelgeving ONderzoek, bericht erin. Stukken kunnen met bronvermelding (FederaBulletin nr. 8(4) december 2011) worden overgenomen in bladen of op websites van bij de FMWV aangesloten verenigingen.

Verspreiding en inleveradres kopij:
Erasmus MC
FMWV secretariaat, Ae 407
Postbus 2040
3000 CA ROTTERDAM

Janny van der Sande-de Vries
telefoon 010 - 704.43.66 of 057-236.23.55
e-mail j.devries@federa.org

Redactie: prof. dr. J.W. Coebergh, dr. J.J.L. Jacobs, drs. A.J. Edwards van Muijen, voor inleveren copy a.edwards@federa.org


Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend
Go to top