Over COREON

 

Wat is COREON?

COREON (COmmissie REgelgeving ONderzoek) is een commissie van de Federa. De COREON is voortgekomen uit de Commissie Privacy van de VvE, opgericht in maart 2003 door Riekie de Vet, voorzitter VvE en Jan Willem Coebergh, voorzitter van de Commissie Privacy.

COREON wil een gunstig klimaat voor observationeel zorgonderzoek (in zeer brede zin) bereiken. Onder gunstig klimaat wordt verstaan wet- en regelgeving en een publieke perceptie van het zorg- en gezondheidsonderzoek, die verantwoord onderzoek in het publieke belang van verbetering van zorg en preventie zonder onnodige belemmeringen mogelijk maken.

COREON heeft een eigen website:  www.coreon.org

COREON streeft naar wet- en regelgeving rondom zorg- en gezondheidsonderzoek die:

  • die belangen van patiënten veilig stelt;
  • zorgvuldig en verantwoord onderzoek met gezondheidsgegevens stimuleert;
  • rekening houdt met de belangen van wetenschappelijk onderzoekers;
  • werkbaar is voor de onderzoekers;
  • een gezond regelklimaat vormt.

Hiermee wil COREON bijdragen aan een gezond onderzoeksklimaat, het streven van de Federa.

Hoe?

COREON wil deze doelstellingen bereiken door:

  • het volgen van een strategisch plan
  • gestructureerd overleg binnen de beroepsgroep van biomedische  wetenschappers;
  • ontwikkelen en implementeren van beroepscodes, zoals gedragscodes over omgang met gegevens en lichaamsmateriaal;
  • discussie en dialoog met beleidsmakers, regelgevers, patiëntenorganisaties en andere belanghebbenden bij zorg- en gezondheidsonderzoek;
  • het bieden van een platform voor het onderzoeksveld om ervaringen uit te wisselen en gezamenlijke standpunten te ontwikkelen.

Wie?

Binnen COREON zijn mensen actief die werken binnen de biomedische wetenschap of daarin een voorwaardenscheppende functie hebben. Zij zetten zich naast hun primaire werk in, om het onderzoeksklimaat voor biomedisch onderzoek te verbeteren. De mensen in COREON vertegenwoordigen de academische- en onderzoekscentra, en komen met name van afdelingen waar observationeel onderzoek of onderzoek met lichaamsmateriaal plaatsvindt. Bekijk hier de deelnemende organisaties

De activiteiten van COREON worden gecoördineerd door haar dagelijks bestuur en juridisch ondersteund door MedLawconsult en gefinancierd door jaarlijkse bijdragen van de deelnemende organisaties.

 
 

Producten van COREON   

Gedragscodes en Producten COREON (link: https://federa.org/gedragscodes
De Gedragscode Gezondheidsonderzoek (link: https://www.federa.org/code-goed-gedrag
De Gedragscode Verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek
(link: https://federa.org/code-goed-gebruik
Anonimisering: Trusted Third Party geen panacee (link: https://federa.org/anonimisering
Niet-WMO toetsing (link: https://federa.org/niet-wmo-toetsing)
Jaarverslagen (https://federa.org/jaarverslage-coreon)

 
Go to top