Presentaties Nederlands

Medisch en zorg:
Ouderdom komt met gebreken: controverses en diagnostiek
Van kwetsbare ouderen tot geriatrische reuzen.

Luc Bonneux (NIDI, Den Haag)
De geriatrische reuzen van de toekomst

Marcel Olde Rikkert (UMC St.Radboud, Nijmegen)
Wat opvalt aan ouderen, is dat sommigen kwetsbaarder zijn dan anderen. Zij ontberen de souplesse om effectief te reageren op stressende factoren. Om die kwetsbaarheid in kaart te brengen zijn diverse meetinstrumenten ontworpen. Maar wat meten ze? Want kwetsbaarheid is een construct en geen ziekte. Een overzicht van deze meetinstrumenten wordt gegeven.
De kwetsbare oudere: zin en onzin van het begrip 'fraililty'.

Marjolein Visser (VUmc, Amsterdam)
Over onder- en overgewicht op leeftijd

Ruud Kempen (MUMC+, Maastricht)
Het Nationaal Programma Ouderenzorg: Minimal Data Set als monitor

Paul Lips (VUmc, Amsterdam)
Valrisico en valpreventie; hoe, wat en waar zinvol

Arie Nieuwenhuijzen Kruseman (MUMC+, Maastricht)
Doping op oudere leeftijd

Christiaan Leeuwenburgh (Gainesville,Florida, USA)
Lichaamsbeweging als panacee

Philip van Kerrebroeck (MUMC+, Maastricht)
Neuromodulatie van de verouderende blaas

Paul Jansen (UUMC, Utrecht)
Optimaliseren van polyfarmacie, hoe doe je dat

Go to top