Prijswinnaar 2008

FEDERA-prijs voor origineel biomedisch onderzoek naar genetische en metabole oorzaken van obesitas naar bekend Amerikaanse onderzoeker.

Op vrijdag 13 juni om 16.30 vindt in het LUMC te Leiden de uitreiking van de prestigieuze FEDERA-prijs plaats aan dr. Rudy Leibel, moleculair-geneticus uit New York, voor zijn bijzondere onderzoeksverdiensten op het gebied van ontstaan en instandhouding van obesitas. Hij is daar al ruim 25 jaar mee bezig.

In het New York Obesity Research Center toonde Rudy Leibel o.a. aan dat beperkt gebruik van skeletspieren, zoals door inactiviteit, tot een overgewicht bevorderende stofwisseling leidt. Voorts liet hij zien hoe belangrijk toediening van leptine kan zijn bij instandhouding van vermagering van afvallende – voorheen te zware - mensen. Hij was medeverantwoordelijk voor de klonering van het Leptine gen in 1994 en betrokken bij de ontrafeling van de structuur van de 'response pathway'. Verder leverde hij een actief aandeel aan de ontdekking van de Mahoganoid mutatie die o.a. bepalend is voor vetzucht bij muizen. Recent deed hij onderzoek naar de vaatwandaantastende rol van ontstekingsprocessen bij overgewicht.

Dr. Leibel zal de FEDERA-prijs ontvangen uit handen van FEDERA-voorzitter prof. dr. Jan Willem Coebergh op de jaarlijkse Medisch Wetenschappelijke Dag met als thema:

OBESITAS: NIEUWE KENNIS, NIEUWE KANSEN!

Deze dag kent parallel twee programma's:

- een Engelstalig wetenschappelijk programma voor en door onderzoekers, waarin overwegend buitenlandse deskundigen aandacht besteden aan de nieuwste ontwikkelingen in de research van Obesitas.

- een beleid- en zorggericht programma waarin Nederlandse onderzoekers en deskundigen zorgverleners, patiënten en beleidsmakers bijpraten over de gevolgen van deze laatste ontwikkelingen voor de preventie en de zorg.

Ernstig overgewicht (BMI >30) vormt een steeds groter probleem, niet alleen voor de direct betrokkenen, maar ook voor de maatschappij overal ter wereld vanwege de duidelijk verhoogde ziektelast, lagere arbeidsproductiviteit, beduidend kortere levensverwachting met veel hogere zorguitgaven. In de Verenigde Staten worden de maatschappelijke kosten al becijferd op ongeveer $ 1000,- per inwoner per jaar.

Alom dreigt ook discriminatie van vaak al zeer ongelukkige mensen.

Ernstig overgewicht vormt eigenlijk de top van de ijsberg van veel vaker voorkomend matig overgewicht, dat ook gepaard gaat met een licht verhoogde kans op chronische ziektes als diabetes en kanker, hoewel het gelukkig ook beschermt tegen osteoporose (een laag gewicht is ook bijzonder nadelig).

Het aantal mensen met matig en ernstig overgewicht neemt sterk toe in de hele wereld, ook in Nederland. Voor kinderen uit recente geboortecohorten wordt voorzien dat 15 tot 20% aan ernstig overgewicht (Body Mass Index >30) zal lijden, tenzij er tegenkrachten ontstaan of worden ontwikkeld. Recent onderzoek heeft veel gedragskundige, sociale, epidemiologische en ziektekundige kennis opgeleverd van de oorzaken en mechanismen van het ontstaan van overgewicht. Genetische aanleg en omgeving spelen een rol. Tevens bleek de nog betrekkelijke effectiviteit van de diverse therapeutische mogelijkheden, waarvan maagchirurgie thans de hoogste ogen gooit. Evenmin bestaan al beproefde ketenzorg-achtige benaderingen voor behandeling van patiënten met aanzienlijk overgewicht, noch werkzame preventieve programma's. De aanzienlijke maatschappelijke invloeden doen sommigen concluderen dat we eigenlijk in een 'obesogene' samenleving leven die veel te weinig tot actief bewegen prikkelt en overconsumptie stimuleert. En dat ondanks de in Nederland zo populaire fiets. De theorieën van dr. Leibel leveren hiervoor een aardige grond.

De organisatie van de Medisch Wetenschappelijke Dag is in handen van de FEDERA, een koepel van 40 Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV), welke zich inzet voor zelfregulering en regelneming (www.federa.org) ter verlichting van de regeldruk op biomedisch onderzoek in Nederland.

www.boerhaave.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie:

Bijgevoegd vindt u het programma van de Medisch Wetenschappelijke Dag voor Publiek en Professionals: "Obesitas, nieuwe kennis, nieuwe kansen"!

Nadere toelichting of aanmeldingen (U bent welkom)

www.federa.org

E-mail: j.snoek@erasmusmc.nl

Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV)

Mw. Jorine Boet-Snoek, Erasmus MC, Ae-kamer 408,

Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam

T. 010-704 3798

Verder te benaderen als contactpersoon:

Voorzitter programmacommissie:

Prof. dr. J Seidell, VUmc

T. 020-598 6985

Prof. dr. H Pijl, LUMC, afd. endocrinologie

T. 071-526 3793

Prof. dr. H. Delemarre – van der Waal , VUmc/LUMC

T. 020-444 0895

Prof. dr. J.W.W Coebergh

Voorzitter FMWV

M. 06-536 18497

PERSBERICHT: FEDERA MEDISCH WETENSCHAPPELIJKE DAG VOOR ONDERZOEKERS, ZORGVERLENERS EN PATIËNTEN

OBESITAS: NIEUWE KENNIS, NIEUWE KANSEN!

Op vrijdag 13 juni 2008 vindt in het LUMC te Leiden, de jaarlijkse FEDERA Medisch Wetenschappelijke Dag plaats met parallel 2 programma's:

- een Engelstalig wetenschappelijk programma voor onderzoekers, waarin buitenlandse sprekers de nieuwste ontwikkelingen in de research samenvatten

- een beleid -en zorggericht programma met Nederlandse deskundigen, die zorgverleners, geïnteresseerde patiënten en beleidsmakers bijpraten over deze laatste ontwikkelingen.

Vast staat dat nieuwe inzichten zullen leiden tot andere, betere zorg en preventie.

Ernstig overgewicht (BMI >30) vormt een steeds groter probleem, niet alleen voor de direct betrokkenen, maar ook voor de maatschappij overal ter wereld vanwege de duidelijk verhoogde ziektelast, lagere arbeidsproductiviteit, beduidend kortere levensverwachting met veel hogere zorguitgaven. In de Verenigde Staten worden de maatschappelijke kosten al becijferd op ongeveer $ 1000,- per inwoner per jaar.

Alom dreigt echter discriminatie.

Ernstig overgewicht is eigenlijk de top van de ijsberg van matig overgewicht dat gepaard gaat met een licht verhoogde kans op chronische ziektes als diabetes en kanker, doch ook beschermt tegen osteoporose. Het aantal mensen met matig en ernstig overgewicht neemt sterk toe in de hele wereld, ook in Nederland. Voor mensen uit recente geboortecohorten wordt voorzien, dat 15 tot 20% aan ernstig overgewicht (Body Mass Index >30) zal lijden, tenzij er tegenkrachten ontstaan of worden ontwikkeld. Recent onderzoek heeft veel gedragskundige, sociale, epidemiologische en ziektekundige kennis opgeleverd van de oorzaken en mechanismen van ontstaan van overgewicht. Genetische aanleg en omgeving spelen een rol. Tevens bleek de nog betrekkelijke effectiviteit van de diverse therapeutische mogelijkheden. Evenmin bestaan al beproefde ketenzorg-achtige benaderingen voor behandeling van patiënten met aanzienlijk overgewicht, noch werkzame preventieve programma's. De aanzienlijke maatschappelijke invloeden doen sommigen concluderen dat we eigenlijk in een 'obesogene' samenleving leven, die veel te weinig tot actief bewegen prikkelt en overconsumptie stimuleert.

Eind van de dag vindt uitreiking van de prestigieuze FEDERA-prijs plaats aan een gerenommeerd onderzoeker, dr. Rudy Leibel, moleculair-geneticus uit New York, vanwege zijn grote onderzoeksverdiensten in de laatste 25 jaar.

In het New York Obesity Research Center toonde Rudy Leibel o.a. aan dat matig gebruik van skeletspieren door inactiviteit tot een geheel andere stofwisseling leidt. Voorts liet hij zien hoe belangrijk toediening van leptine kan zijn bij instandhouding van vermagering van voorheen te zware mensen. Hij was medeverantwoordelijk voor de klonering van het Leptine gen in 1994 en bij de ontrafeling van de structuur van de 'response pathway'. Verder leverde hij een actief aandeel aan de ontdekking van de Mahoganoid mutatie die o.a. bepalend is voor vetzucht bij muizen. Recent was hij actief betrokken in het onderzoek naar de vaatwandaantastende rol van ontstekingsprocessen bij overgewicht.

De organisatie van de Medisch Wetenschappelijke Dag is in handen van de FEDERA, een koepel van 40 Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV), welke zich inzet voor zelfregulering en regelneming (www.federa.org).

De FEDERA werkt in het LUMC samen met de Boerhaavecommissie.

www.boerhaave.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie:

Bijgevoegd vindt u het programma van de Medisch Wetenschappelijke Dag voor Publiek en Professionals: "Obesitas, nieuwe kennis, nieuwe kansen"!

Nadere toelichting of aanmeldingen (U bent welkom)

www.federa.org

E-mail: j.snoek@erasmusmc.nl

Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV)

Mw. Jorine Boet-Snoek, Erasmus MC, Ae-kamer 408,

Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam

T. 010-704 3798

Verder te benaderen als contactpersoon:

Voorzitter programmacommissie:

Prof. dr. J Seidell, VUmc

T. 020-598 6985

Prof. dr. H Pijl, LUMC, afd. endocrinologie

T. 071-526 3793

Prof. dr. H. Delemarre – van der Waal , VUmc/LUMC

T. 020-444 0895

Prof. dr. J.W.W Coebergh

Voorzitter FMWV

T. 010-703 8467

M. 06-536 18497 

Go to top