Prijswinnaar 2009

De FederaPrijs 2009 is toegekend aan prof.dr. Dorly Deeg, hoogleraar in de Epidemiologie van veroudering aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Ouderdom komt echt met gebreken
Vier nieuwe mythen over ouder worden

Prof. dr. Dorly Deeg is sinds 1991 de wetenschappelijk director van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA). Dit is een interdisciplinair onderzoek met een team van 40 promovendi, post-docs en senior onderzoekers.

De FederaPrijs is op de Medisch Wetenschappelijke Dag (19 juni 2009) uitgereikt.

Ouderdom komt echt met gebreken

Persbericht, 17 juni 2009
Ouderen leven steeds langer maar hebben ook meer en meer te maken met ziekten, beperkingen en depressieve klachten. De ouderdom komt dus echt met gebreken. Dit treft vooral de grote groep minder sociaal bevoorrechte ouderen en degenen zonder partner die een moeilijke oude dag hebben.

Ouderen met een hogere opleiding en met een partner, leven echter langer met minder beperkingen. Ze hebben een kortere periode van beperkingen aan het eind van hun leven. Dit concludeert Dorly Deeg, hoogleraar epidemiologie van de veroudering bij VU medisch centrum op grond van uitgebreid onderzoek.

Zij stelt dat langer werken na het 65e jaar nauwelijks bijdraagt aan een oplossing van de huidige crisis. Veel oudere werknemers, vooral degenen met laagbetaald werk, krijgen al vroeger te maken met allerlei gezondheids-problemen en haken daarom eerder af.

Op vrijdagmiddag 19 juni ontvangt Dorly Deeg in het LUMC de prestigieuze FEDERA-prijs voor haar bijzonder onderzoek naar veranderingen in gezondheid, ziekte, functioneren en zorggebruik bij ouderen.

Sinds 1991 leidt Dorly Deeg de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) van VUmc/VU (www.lasa-vu.nl). LASA richt zich op het dagelijks functioneren van ouderen die vanaf 55 jaar, elk 3 jaar hiervoor worden benaderd.

Door de longitudinale opzet kunnen de gegevens lange-termijn veranderingen binnen personen beschrijven en verklaren. Het gaat daarbij om vragen als: Wat leidt tot veranderingen in het verouderingsproces? Zijn er voorspellende factoren die zorgen voor veranderingen in lichamelijk, cognitief, emotioneel en sociaal functioneren? Welke onderlinge samenhang bestaat tussen die veranderingen? En wat zijn de gevolgen van veranderingen in het functioneren van ouderen voor hun rol in en bijdrage aan de samenleving. Hoe passen zij zich aan en welke zorgbehoefte hebben zij?

De Nederlandse bevolking veroudert. Door de naoorlogse geboortegolf, de sinds 1965 gedaalde vruchtbaarheid en de gestegen levensverwachting, is er sprake van een dubbele vergrijzing. Thans zijn er bijna 2,5 miljoen 65-plussers in Nederland, in 2050 circa 4,0 miljoen. De zorgvraag zal niet alleen toenemen, maar ook veranderen, niet alleen door de biologische veranderingen door veroudering, maar ook omdat de toekomstige ouderen vaker last zullen hebben van meerdere chronische aandoeningen, bijvoorbeeld samenhangend met overgewicht. Ook het aantal kwetsbare ouderen stijgt en hun beroep op 'cure' en 'care'-voorzieningen. Maar veroudering prikkelt ook tot wetenschappelijk onderzoek naar het nut van preventie en naar op de individuele situatie toegesneden behandel- en zorgvoorzieningen. Dit is een uitdaging om hiermee de ziektelast van ouderen te verminderen en zo de kwaliteit van de oude dag te verbeteren. De gegevens uit het LASA-onderzoek van Dorly Deeg en haar collega's leveren hiervoor een belangrijke basis.

Vier nieuwe mythen over ouder worden
Bij gelegenheid van de uitreiking van de Federa-prijs presenteerde prof. dr. Dorly Deeg vier nieuwe mythen over ouder worden.

1. We leven langer want we leven gezonder
Sinds 1861 is de levensverwachting gestaag gestegen door diverse factoren. Ook nu zet de stijging van de levensverwachting nog door. Maar komt dat omdat we gezonder leven? De cijfers wijzen daar niet. De 55-plussers in 2002 bewogen per dag minder dan de 55-plussers in 1992.
Conclusie: We leven langer ondanks dat we ongezonder leven.

2. We leven langer, dus minder ziekten en beperkingen
Waarheid: langer leven ondanks meer ziekten en beperkingen

3. Toekomstige generaties ouderen zijn gezonder
Wanneer je kijkt naar de ziekenhuisopnamen van 1995 tot 2004 dan zie je dat er meer 55- tot 64-jarigen zijn opgenomen.
Verwachting: toekomstige generaties ouderen zijn niet gezonder

4. Over de ouderdom valt in algemene termen te spreken
Waarheid: De oudere bevolking is zeer heterogeen in het optreden van functionele beperkingen.

Download (komt binnenkort) Vier nieuwe mythen (PDF, 395 KB) 

 

Vraaggesprekken met prijswinnaar Deeg in Medisch Contact: Aftakeling is onvermijdelijk 
en op VUmc:  'Het leven als oudere wordt er niet leuker op'

de Volkskrant:    Doorwerken na je 65ste is voor velen onmogelijk en 'Verhogen pensioenleeftijd heeft nauwelijks zin'

Go to top