Publieksinformatie

Dierproeven, Zo doen ze dat!
Bij de Stichting Informatie Dierproeven (SID) is onlangs de brochure 'Dierproeven, Zo doen ze dat!' verschenen. Daarin staan de belangrijkste gegevens uit Zodoende 2008, het jaarverslag over dierproeven en proefdieren opgesteld door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Aanleiding om voor de eerste keer zo'n samenvatting te maken was dat de feiten en cijfers rondom dierproeven niet algemeen bekend zijn. 

Uit een SID-onderzoek onder middelbare scholieren blijkt bijvoorbeeld dat ruim de helft denkt dat in Nederland dierproeven gebeuren voor de ontwikkeling van cosmetica, terwijl dit al sinds 1997 verboden is. Scholieren hebben wel behoefte aan informatie over dierproeven, bijvoorbeeld voor een spreekbeurt of werkstuk. SID-voorzitter Smit benadrukt het belang van de brochure: "Onjuiste feiten, cijfers, acties, demonstraties en een onzichtbare overheid in deze, laten nog eens duidelijk zien dat voorlichting over dierproeven en proefdieren buitengewoon noodzakelijk is."

Uitgebreide statistieken over dierproeven, gegevens van het overheidstoezicht en van de dierexperimentencommissies zijn weliswaar in de jaarverslagen van de VWA te vinden, maar die zijn niet eenvoudig leesbaar voor de niet-ingewijde. Voor de meer toegankelijke informatie in de brochure boden diverse stakeholders input en het ministerie van VWS gaf subsidie. Het eerste exemplaar werd op 22 april in ontvangst genomen door Tweede Kamerlid Henk-Jan Ormel (CDA).  
De brochure is hier te downloaden of op www.informatiedierproeven.nl
FederaBulletin april 2010 Download Brochure 'Dierproeven, Zo doen ze dat! (PDF, 1,5 Mb)

De poster 'Zo doen ze dat' helpt om een mening over dierproeven te vormen. Onder andere staat erop hoe een medicijn wordt ontwikkeld en hoeveel tijd dat in beslag neemt.
FederaBulletin, april 2010 Download poster 'Zo doen ze dat. (PDF, 2,1 Mb)

Spreekbeurten over dierproeven
In 2006 werd de site van de SID (Stichting Informatie Dierproeven) door meer dan 55.000 bezoekers bekeken. Per week verzochten zo'n tien scholieren om informatie voor hun werkstukken of spreekbeurten. www.informatiedierproeven.nl
FederaBulletin, juni 2007

Ethische opvattingen
Naast de website informatiedierproeven.nl heeft de SID een website gelanceerd waarop bezoekers hun ethische opvattingen over de omgang met dieren kunnen toetsen www.aedilemma.net/nl). Bezoekers kunnen interactief bekijken waarop in hun eigen benadering de nadruk ligt: zakelijk, nut, relatie, dierenrechten of respect voor de natuur.
FederaBulletin, juni 2007

Website St. Informatie Dierproeven
Sinds mei 2005 draait de website www.informatiedierproeven.nl. Het publiek kan hier informatie vinden over het nut en uitvoering van dierproeven in biomedisch onderzoek.

Stichting Informatie Dierproeven
In het bestuur van de Stichting Informatie Dierproeven heeft prof. dr. Paul Nieuwenhuis op voordracht van de FMWV zitting, daarnaast telt het bestuur vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Proefdierkunde en de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patientenorganisaties (VSOP).
FederaBulletin, november 2005

Go to top