Strijd over Wod

Politieke strijd over implementatie Wet op dierproeven

De Eerste Kamer buigt zich vanaf 21 januari 2014 over wijzigingen in de Wet op dierproeven (Wod). In december heeft de Tweede Kamer enkele amendementen aangenomen op deze wet, die naar de mening van de Federa geen verbetering zijn. Deze wijzigingen leiden tot extra bureaucratie en bemoeilijken een Europese harmonisatie die o.a. nodig is voor alternatieven van dierproeven. De Federa roept daarom de Eerste Kamer op om de wet terug te sturen naar de Tweede Kamer. 

De strijd in de Tweede Kamer ging tussen enerzijds de PvdD en SP, die veel nationale toevoegingen wilden aanbrengen, en anderzijds VVD en CDA die de EU-richtlijn zo dicht mogelijk wilden volgen. De staatssecretaris wees de Kamer op het verbod in de EU-richtlijn om nieuwe nationale regels, in juridische taal: koppen, toe te voegen. Toch werden enige amendementen aangenomen waarin nationale regels werden toegevoegd.

Deze amendementen zijn volgens de Federa niet gewenst. Verder is de vraag of deze wijzigingen toegestaan zijn binnen de EU-kaders van de richtlijn. Juist door deze amendementen is het bijvoorbeeld lastiger om alternatieven voor dierproeven te ontwikkelen. Vervanging, vermindering en verfijning (de 3-V’s) van dierproeven in Nederland worden geïsoleerd van de rest van Europa. Ook leiden deze amendementen tot meer bureaucratie, wat meer werk voor wetenschappers oplevert en voortgang van onderzoek belemmert. Ten slotte zouden de restricties in Nederland groter zijn dan in de omliggende landen. Daarom roept de Federa de Eerste Kamer op om de huidige wijziging van de Wod terug te sturen naar de Tweede Kamer, zodat de EU-richtlijn zonder eigen regels omgezet kan worden in nationale wetgeving.

Go to top