Waarom aansluiten

De Federa (www.federa.org) vertegenwoordigt al meer dan 50 jaar een groot aantal biomedische onderzoekers in Nederland. Op dit moment zijn 24 wetenschappelijke verenigingen aangesloten met meer dan 10.000 onderzoekers. De Federa-doelstellingen en de daarbij passende strategie zijn opnieuw gedefinieerd, wat heeft geleid tot het nieuwe motto: voor een gezond onderzoeksklimaat.

Met ingang van 2014 is de Federa officieel gesprekspartner van ZonMw en een hernieuwd contact is tot stand gekomen met het Rathenau Instituut op het gebied van gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Door middel van regulier overleg zal informatie uitgewisseld worden over een breed scala van onderwerpen, zoals datamanagement (open access), koppeling van registraties, verantwoord dierproevenbeleid, carrièreperspectief en internationalisering. Hierbij krijgen maatschappelijke en publieksperspectieven een voorname plaats. Tevens is de Federa betrokken bij activiteiten geïnitieerd vanuit de NFU. Dit illustreert de meerwaarde van het bestaan van de Federa in Nederland. Het is duidelijk dat onze kritische, constructieve en opbouwende houding ten opzichte van ontwikkelingen in het biomedische onderzoeksveld haar vruchten afwerpt. 

De Commissie Regelgeving in Onderzoek (COREON) binnen de Federa faciliteert het zorgvuldige uitvoeren van observationeel gezondheidsonderzoek door het stimuleren van zelfregulering binnen de wet- en regelkaders. Ruim twintig organisaties zijn hierbij aangesloten. Dit heeft geleid tot een aantal multidisciplinair opgestelde codes, die houvast geven betreffende tal van aspecten, waaronder privacy. De aangesloten organisaties kunnen rechtstreeks gebruikmaken van de expertise en kennis binnen de COREON.  

Jaarlijks wordt samen met aangesloten verenigingen de FederaDag georganiseerd met als overkoepelend thema: Nieuwe Kennis, Nieuwe Kansen. Deze succesvolle serie symposia geeft de mogelijkheid ontwikkelingen in het veld te presenteren aan een breed publiek, zowel specialisten als (geïnteresseerde) leken. De meerwaarde van het Federaverband is het multidisciplinaire karakter, de context van regelgeving (en regelneming), en carrièreperspectief. Op deze dag wordt de FederaPrijs uitgereikt aan een gerenommeerde en grensverleggende wetenschapper. Op 7 november 2014 was het onderwerp “Transplantatie en Immunologie”, waarbij mede het 50-jarig bestaan van de NVVI en het 25-jarig bestaan van de NTV gevierd is.  

Go to top